Exit 2
Exit2-logo

Verwoesting van Jeruzalem:  607 v.GT  of  587 v.GT ?

Ondanks het feit dat alle archeologische bewijzen aantonen dat Jeruzalem verwoest werd in het jaar 587 v.GT houdt het Wachttorengenootschap vol dat dit 20 jaar eerder, in 607 v.GT,  plaatsvond.

Dat jaartal, 607 v.GT., wordt vele honderden keren in de lectuur genoemd alsof het een vaststaand feit betreft. U hebt dit inmiddels zo vaak gelezen dat u er niet meer aan zult twijfelen.

Het vervolg van dit artikel zal aantonen dat 607 v.GT onmogelijk het jaar van Jeruzalems verwoesting kan zijn geweest. En daarvoor zal uitsluitend de lectuur van het genootschap gebruikt worden, zodat u niet hoeft te twijfelen aan de bron van de informatie.

Wat zowel door het genootschap als de wereldlijke geschiedkundigen erkent wordt is dat de val van de stad Babylon plaatsvond in het jaar 539 v.GT. (door Cyrus de Pers).

Het jaar 539 v.GT is dus een sleuteldatum die door alle partijen erkent wordt.
- zie 'Geïnspireerd'-boek blz.282, par.28

Gelukkig zit er tussen het jaar 539 v.GT. en 607 v.GT. slechts iets meer dan een halve eeuw.
In die periode hebben hooguit enkele koningen geregeerd.
Het moet voor ons dus niet zo moeilijk zijn om het juist tijdstip van de vernietiging van Jeruzalem te bepalen. Het wordt geen lange berekening.


Wie regeerde Babylon op het moment van haar val in 539 v.GT.?    (onze sleuteldatum !)

Het Inzichtboek zegt op blz. 390:

                                             NABONIDUS

(Nabonidus) [uit het Babylonisch: Nebo (een Babylonische god) is verheven].

De laatste opperste monarch van het Babylonische Rijk en de vader van Belsazar. Op grond van spijkerschriftteksten neemt men aan dat hij zo'n zeventien jaar heeft geregeerd (
556-539 v.GT.)


Nabonidus regeerde dus in 539 v.GT.
Zeventien jaar eerder kwam hij aan de macht.
539 + 17 = het jaar  556 v.GT.

(in de periode vóór de Gewone Tijdrekening moeten we jaartallen optellen als we verder in het verleden gaan)

Wie regeerde vóór hem?
Hetzelfde artikel uit het Inzichtboek zegt:

Nabonidus besteeg de troon nadat Labashi-Marduk vermoord was.

We zijn dus opzoek naar Labashi-Marduk.

De Wachttoren van 1 maart 1965 blz.157, par.7 gaat hier wat verder op in.
Daar staat:

Evil-Merodach regeerde twee jaar en werd door zijn zwager Neriglissar vermoord; deze regeerde vier jaar, in welke periode hij zich voornamelijk op allerlei bouwwerkzaamheden concentreerde. Hij werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Labashi-Marduk, een jongen met een boosaardig karakter die binnen negen maanden werd vermoord.
Nabonidos, die bestuurder van Babylon en tevens Nebukadnezars meest geliefde schoonzoon was geweest, nam de troon in bezit en tot de val van Babylon in 539 v.Chr. voerde hij een tamelijk glorierijk bewind.


Labashi-Marduk was dus een minderjarige jongen die krap negen maanden geregeerd heeft.

Zijn regeringsperiode bleef dus beperkt tot het jaar 556 v.GT.

We leren uit deze Wachttoren ook dat hij zijn vader, Neriglissar, opvolgde, die vier jaar eerder de troon besteeg.

Neriglissar begon dus te regeren in het jaar  556 + 4 = 560 v.GT.

Neriglissar kwam aan de macht door Evil-Merodach, zijn zwager, te vermoorden.

Evil-Merodach was twee jaar eerder op de troon geplaatst, hetgeen dus het jaar
560 + 2 = 562 v.GT. moet zijn geweest.

Wie regeerde vóór Evil-Merodach?

Het Inzichtboek zegt op blz. 656:

                                      EVIL-MERODACH

(Evil-Merodach) [uit het Babylonisch: Aanbidder van Marduk].
  De Babylonische koning die Nebukadnezar in 581 v.GT. op de troon opvolgde.

Evel-Merodach was dus de opvolger van Nebuzadnezar.

(Merk op dat het Inzichtboek hier het jaar  581 v.GT. neerzet als het begin van de regering van Evil-Merodach.  Uit de bovenstaande berekening, die uitgaat van het door alle partijen erkende jaar 539 v.GT., begon hij echter te regeren in het jaar 562 v.GT.
Een verschil van zo'n  20 jaar dat niet door het genootschap verklaart wordt.)

Hoelang heeft Nebukadnezar geregeerd?

Het Daniël-boek zegt op blz. 50, par.9:

Nebukadnezar, die 43 jaar regeerde, was de eerste van een dynastie die over het Babylonische Rijk heerste.

Nebukadnezar begon dus 43 jaar vóór 562 v.GT. te regeren.
Dat brengt ons op 562 + 43 = 605 v.GT. als het jaar van de troonsbestijging van Nebukadnezar.

Dit is nu de stand:

      Nebukadnezar  
      Evil-Merodach
      Neriglissar
      Labashi-Marduk
      Nabonidus
605 - 562 v.GT.      43 jaar
562 - 560 v.GT         2 jaar
560 - 556 v.GT.        4 jaar
556 - 556 v.GT         9 maanden
556 - 539 v.GT.       17 jaar    val van Babylon  (sleuteldatum  539 v.GT.)


We hebben nu aan de hand van de lectuur van het genootschap en de sleuteldatum 539 v.GT. aangetoond dat Nebukadnezar begon te regeren in het jaar 605 v.GT.

Wanneer was dan de verwoesting van Jeruzalem?

Het Inzicht-boek vermeld op blz. 415 dat dit in het 18e regeringsjaar van Nebukadnezar gebeurde.

Als Nebukadnezar begon te regeren in 605 v.GT., dan was zijn 18e regeringsjaar in
605 - 18 =  587 v.GT (we gaan nu niet terug, maar vooruit in de tijd, dus aftrekken)

En dat is precies het jaar dat de wereldlijke geschiedenis aangeeft voor de verwoesting van Jeruzalem, 20 jaar later dan het jaar 607 v.GT. dat het genootschap officieel hanteert.

Ziet u de consequentie hiervan?

Als Jeruzalem niet in 607 v.GT. is verwoest, dan zijn de 2520 jaar durende 'tijden der heidenen' niet begonnen in 607 v.GT en zijn ze niet geëindigd in het jaar 1914 GT.

Dan is er helemaal niemand in 1919 als 'getrouwe en beleidvolle slaaf' over al Jezus' bezittingen aangesteld.....en dat zou aardig verklaren waarom er steeds 'nieuw licht' nodig is om het kaartenhuis van leerstellingen overeind te houden.

Het betekent dat het Besturende Lichaam zichzelf heeft aangesteld over Jezus' bezittingen.

Een ieder die niet gehoorzaam is aan deze slaaf wordt 'geslagen' met uitsluiting en buiten de deur gezet. Hoe zal de Meester bij zijn thuiskomst reageren als hij ziet dat een slaaf zijn medeslaaf, zonder daartoe te zijn aangesteld, op zo'n manier behandeld?
Jezus waarschuwde voor zo'n boze slaaf in Mattheüs 25.


 

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

1914 - De berekening volgens het genootschap

De leer is dat de in Daniël 4 genoemde zeven tijden een periode beslaan van 2520 jaar. Aan het einde van die periode zou 'degene die het wettelijke recht' daartoe bezat (Jezus) koninkrijksmacht ontvangen.

Veronderstelt wordt dat deze tijden begonnen met de verwoesting van Jeruzalem.
Deze verwoesting wordt door het genootschap geplaatst in het jaar 607 v.GT.

2520 jaar later plaatst ons in het jaar 1914.

Waarom is 1914 zo belangrijk?

Het Wachttorengenootschap leert dat Jezus in 1914 onzichtbaar op de troon is geplaatst.
Drie en een half jaar later 'kwam hij tot zijn tempel' om zijn slaven te inspecteren, om vervolgens in 1919 een 'getrouwe en beleidvolle slaaf' aan te stellen over al zijn aardse bezittingen.

Als 1914 niet correct is, heeft er nooit een aanstelling plaatsgehad in 1919.