Exit 2
Exit2-logo

De "andere schapen" moesten overeenkomen met "de grote schare"

Toen het aantal bijbelonderzoekers het aantal van 144.000 oversteeg en deze "kleine kudde" overduidelijk vol was, kwam Rutherford met een nieuwe uitleg ....nieuw licht.

Begin jaren dertig werd deze nieuwe groep gezien als de "andere schapen" waar Jezus over sprak.
Later, in 1935, zei hij dat deze "andere schapen" dezelfde personen waren die in Openbaring 7:9 een "grote schare" werden genoemd.

Gedurende de jaren die volgden werd er een steeds duidelijker onderscheid gemaakt tussen de "kleine kudde" en de "grote schare" andere schapen.

In 1938 werden ze als waarnemers, niet als deelnemers, uitgenodigd om aanwezig te zijn op de gedachtenisviering.  ( In The Watchtower van 15 februari 1938, blz 50,.... zie ook The Watchtower
van 1 maart 1938, blz. 75)  U kunt deze verslagen ook terugvinden in De Wachttoren van 15 maart 1978, blz.11.

Pas in 1953 werd voor het eerst geleerd dat de grote schare de kern zou zijn van de aardse maatschappij die in de nieuwe wereld zou bestaan.

Deze "twee klassen"-leer is een fundamentele leerstelling van het genootschap.
Het is interessant om op te merken dat gedurende diezelfde periode - begin jaren dertig - voor het eerst werd gewezen op 1919 als het jaar van aanstelling van de "kleine kudde" -- de getrouwe en beleidvolle slaaf.

Pas in 1927 werd ontdekt dat de "getrouwe en beleidvolle slaaf" niet bestond uit één persoon (Russell) maar uit alle nog in leven zijnde gezalfden.
En pas in 1932 werd voor het eerst een toespeling gemaakt op 1919 als het jaar van hun aanstelling --- 13 jaar na dato.

Dat viel samen met de komst van een tweede - ondergeschikte - klasse van christenen, de grote schare "andere schapen".
Met de komst van die klasse werd direct de hiërarchie bepaald.
De ene klasse moest gehoorzaam zijn aan de andere klasse.

Wie zijn de "andere schapen" waar Jezus over sprak?

Jezus sprak deze illustratie tot de Joden en u kunt het vinden in Johannes hoofdstuk 10.
Vers 6 laat zien dat ze het niet begrepen en daarom vertelde Jezus het opnieuw, nu met wat andere woorden.

Het was duidelijk dat Jezus wilde dat zijn toehoorders het begrepen.
De vraag is dus niet hoe wij het in onze tijd zien, maar hoe Jezus toehoorders het konden begrijpen.

Jezus sprak eerst over het Joodse volk als over een "schaapskooi".
Hij omschreef zichzelf als de voortreffelijke herder die zijn schapen naar buiten leidde [ uit de Joodse schaapskooi ].

Als Rutherford niet gekomen was met het idee dat deze "andere schapen" overeenkwamen met de "grote schare" uit Openbaring 7:9, dan hadden we niet beter geweten dan dat Jezus met deze "andere schapen" verwees naar de heidenen die vanaf 36 G.T. gedoopt werden.

Dat was simpel en eenvoudig.
Dat was dan ook de leer tot 1935.

Als Jezus echter verwees naar een "grote schare", waar in die tijd nog nooit iemand van gehoord had, waarom deed hij dan moeite om het duidelijk te maken, ja, waarom vertelde hij het nogmaals met andere woorden? (vers 6 en 7)

Als het om de "grote schare" uit Openbaring 7 ging, dan was het onmogelijk voor de Joden tot wie hij sprak om zijn gelijkenis te begrijpen.


Er is in de schrift geen enkele tekst te vinden die de link legt tussen de "andere schapen" waar Jezus over sprak en de "Grote Schare" uit Openbaring 7.

De "andere schapen" zouden volgens Jezus eigen woorden -- samen met de "Joodse schapen" waar hij tegen sprak -- één kudde, onder één herder worden.  Geen onderscheid dus.

En dat is ook precies wat er vanaf het jaar 36 G.T. gebeurde toen ook niet-Joden gedoopt werden.Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Wie zijn de "andere schapen"?

'andere schapen'


De "kleine" kudde was vol -- tijd voor "andere" schapen.

Hoewel 144.000 nogal groot klinkt, is het toch een beperkt aantal (vandaar een "kleine" kudde).
Tel de vele tienduizenden gelovigen uit de eerste eeuw op bij het aantal Bijbelonderzoekers begin vorige eeuw en het wordt duidelijk dat dit aantal overvol was.

Dat punt werd volgens Rutherford begin jaren 30 bereikt en dus was het tijd voor "nieuw licht".