Geloof contra Religie

Klinkt het niet logisch als er wordt gezegd dat als er valse religie is, er ook ware religie moet zijn?
Dat er slechts één waarheid kan zijn?
En dat er daarom maar één ware religie kan zijn?
Is het niet logisch dat God alleen ware religie goedkeurt?
Het is alleen de waarheid die u zal vrijmaken, toch?
Om te kunnen weten wat de waarheid is, zult u kennis tot u moeten nemen, ja, veel kennis.


Met dit soort logica ben ik in de organisatie grootgebracht.

Om door deze logica heen te kunnen prikken zult u moeten begrijpen welke denkfout er wordt gemaakt.  U zult moeten doorzien hoe u op het verkeerde been wordt gezet.

In de tijd van Russell, de beginjaren van het genootschap, was alle religie taboe.
Russell verklaarde tegen iedere vorm van organisatie te zijn (op religieus gebied).

Zie   Zion's Watchtower 15 september 1895 blz.216

Toch had het wel voordelen om een religie te hebben.
Denk alleen al aan de privileges die geestelijken hebben, en niet te vergeten het belastingvoordeel voor een kerkgenootschap.

In de tijd van Rutherford verscheen het "nieuwe licht" dat er zoiets bestond als valse religie.
En als er zoiets bestaat als valse religie, dan moet er ook ware religie bestaan.
Klinkt logisch, nietwaar?

Dit opende de weg om het genootschap voortaan te presenteren als een officieel religieus genootschap, een religie.

In werkelijkheid werd hier een vals dilemma gecreëerd.

De grote fout die men maakte was te denken dat religie hetzelfde was als geloof.
Dat is niet waar.

Religie is het tegenovergestelde van het christelijke geloof.

Religie gaat over regeltjes, wat is waar of niet waar.
Het houdt zich bezig met waar u zich aan moet houden of wat u juist moet nalaten.
Het gaat over de specifieke uitleg van een schriftplaats.
Het schept verdeeldheid, want ik heb de waarheid en weet het dus beter dan u.
Kortom: Wat moet u doen en denken om Gods goedkeuring te verdienen?

Christelijk geloof heeft daar niets mee van doen.
De wet van de Christus, de wet van de liefde, zou mensen moeten verenigen.
Aan die liefde zouden zijn discipelen te herkennen zijn - niet aan regeltjes.

Religie bindt mensen aan iets of iemand.
Het legt regels op.
Legt een onweldadig juk op iemands schouders, i.p.v. het weldadige juk van Jezus
Het geeft u een extra, of aanvullende, vracht te dragen.
Bovendien heeft religie altijd een menselijke leiding.

Christelijk geloof daarentegen maakt iemand vrij.

Jezus zei: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij."

De toegang tot de Vader is via Jezus, en niet via welke religieuze instelling dan ook.
Jezus zei tot Martha:

„Ik ben de opstanding en het leven. Wie geloof oefent in mij, zal, ook al sterft hij, tot leven komen; en een ieder die leeft en geloof oefent in mij, zal stellig nooit sterven. Gelooft gij dit?"
                                                                      Johannes 11:25,26

Volgens Jezus draaide het dus om geloof in hem.
Religie zal echter zeggen:

"Ja, dat is zeker noodzakelijk, maar u denkt toch niet dat u er zó makkelijk van af komt"?
"Denkt u echt dat dit alles is?"

Vervolgens zullen ze wijzen op de "wet van de Christus" en beredeneren dat er heel wat vereisten zijn waar u aan moet voldoen.

En dan komen de aanvullende regeltjes, de extra vracht die u moet dragen.

Het Joodse volk had altijd onder de wet van Mozes geleefd, met alle geboden en verboden.
Hun hele leven was geregeld.
Zolang ze zich aan die wet hielden konden ze Gods goedkeuring verdienen.
Dat was soms best hard werken en het hield nooit op.

Toen kwam Jezus en vervulde de wet.
Hij zei dat zijn discipelen vrij waren.
Ze waren niet langer slaven, maar ZONEN van God.

Slaven hebben regeltjes waar ze zich aan moeten houden, zoals de wet van Mozes.
ZONEN zijn daarentegen VRIJ, legde hij uit.

Zonen hoeven de goedkeuring van Vader niet te verdienen door zich aan allerlei regels en wetten te houden, net zomin als uw kinderen uw liefde hoeven te verdienen.

Maar veel Joden konden met die vrijheid niet omgaan en probeerden toch weer regeltjes in te voeren, dat waren ze immers gewend.

Vandaar dat Paulus waarschuwde:

"Voor zulk een vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Staat daarom vast en laat U niet opnieuw een slavenjuk opleggen."  -- Galaten 5:1


Ze waren vrijgemaakt door Jezus.
Vrijgemaakt van de wet.
Zo vrij als zonen.

Er zijn nog steeds mensen die niet met die vrijheid kunnen omgaan.
Ze zoeken weer "houvast" of "zekerheid" in regels.
We noemen dat Religie.

Daarom is Religie naar mijn mening de vijand van Christelijk Geloof.
Christelijk geloof leidt naar de vrijheid die Christus biedt.
Religie doet het tegenovergestelde.

Religie maakt je opnieuw tot slaaf.

Soms zeggen ze dit zelfs hardop.
We mogen slaven van God zijn, een groot voorrecht.
In werkelijkheid wordt je een slaaf van mensen.

Christus verbrak de "banden" waarmee we aan wetten vastzaten.
Religie daarentegen "bind" je opnieuw.

Zoals het woord al enigszins impliceert:
RE (opnieuw)  LIGIE  van Latijnse: LIGA (verbond) [ zie ook Spaans en Italiaans]
of LIGATO (binden/gebonden).

Het "bind" je "opnieuw" --- maar niet aan de Christus.

Religie gaat dus staan op de plaats waar Christus hoort te staan.

Vergelijk deze gedachten eens met Galaten 2:4,5

"Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid gebruikten, die we in Christus Jezus hebben. Ze wilden slaven van ons maken. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven."

Ze waren vrij, maar schijnbroeders (of valse broeders) probeerden hen weer tot slaven te maken.
Hoe?
Door het opleggen van regels.
Maar Paulus zegt dat ze geen moment voor hen gezwicht zijn.
 
In dit geval ging het om de regel dat de besnijdenis noodzakelijk was voor redding.
Dat was het invoeren van religie.
Het elkaar opleggen van regels in de mening daardoor Gods gunst te verkrijgen.
Dat is  opnieuw (re-) binden (ligie).

Gods gunst moest opnieuw verdiend worden.

De dood van Jezus was nu niet meer voldoende.
De Christus aanvaarden betekende vrij zijn, Gods zoon of dochter zijn, geen wettische toestanden meer.

Zou het terugkeren tot regels, in de mening dat u alleen op die manier de goedkeuring van God kan krijgen, dan niet betekenen dat u het offer van de Christus verwerpt?
Geloof in Jezus is immers niet meer voldoende.

Daarom is religie volgens mij de vijand van het christelijke geloof.
Religie zou binnen dit kader sterk lijken op afval van de Christus.

Let ook op wat Paulus in vers 5 zei.
Als ze WEL zouden zwichten, dan zou de waarheid van het evangelie niet behouden blijven.

Dat evangelie (goede nieuws) was dat ze vrij waren van regels, hetgeen verloren zou gaan als ze weer onder het juk van religie zouden komen.

Of vergelijk Handelingen 15:10, waar staat:

"Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?"

Een stelsel van geboden en verboden, hetgeen religie is, vormt altijd een juk op de schouders van discipelen.

Merk op dat er staat dat u God aan het trotseren bent als u opnieuw een juk oplegt.

Religie is gewoon religie, het opnieuw opnemen van een juk.
Daarin bestaat geen waar of vals.

Er bestaat dus ook geen "wereldrijk van VALSE religie contra WARE religie".
Het was een uitvinding van Rutherford en was het creëren van een vals dilemma.

Als Jezus in Openbaring 18:4 zegt dat we moeten vluchten uit Babylon de Grote, moeten we dan niet vluchten uit alle religie, om geen deel van haar plagen te ontvangen?

Zie menu onder  Vlucht uit Babylon

Christelijk geloof is een persoonlijke verhouding met Jezus en zijn Vader.
Daar kan en mag geen mens, kerk of organisatie tussen komen.

Vrijheid van religie

Indien religie inderdaad de vijand is van het christelijk geloof, dan verklaart het ook nog iets anders.

Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk is dat in een wereld waarvan Satan de "God" is, vrijheid van religie zo hoog op de agenda staat.
Waarom zou de "God van deze wereld" geen einde maken aan die vrijheid?
Speelt hij de "ware" religie daarmee niet in de kaart?
Maken Jehovah's Getuigen niet dankbaar gebruik van die rechten?
Deden de rechtbanken van deze wereld niet vaak uitspraken ten gunste van hun vrijheid van religie?
Zelfs de VN heeft deze vrijheid hoog op de agenda staan, en dat is volgens het genootschap zelfs een werktuig van Satan - het scharlakengekleurde wilde beest uit Openbaring.
Gooit de "heerser van deze wereld" niet zijn eigen glazen in?

Indien Satan niet in staat is om die vrijheid weg te nemen, misschien omdat God hem die beperking oplegde, in hoeverre kan dan gezegd worden dat hij de heerser is van deze wereld?

Ligt het niet in de lijn van Satan om dan te zeggen:
"Maar neem voor de verandering die vrijheid eens weg, en zie eens of zij U niet recht in uw gezicht zullen vervloeken"?

Indien religie echter per definitie het tegenovergestelde is van het christelijke geloof, is het volkomen begrijpelijk dat de "heerser van deze wereld" zoveel belang hecht aan vrijheid van religie.

Dan is die vrijheid juist in zijn belang.
Hoe meer vrijheid hoe beter.
Laten we het vooral niet moeilijk maken om religie te beoefenen.

De heerser van deze wereld heeft het zelfs zover voor elkaar dat niemand meer openlijk durft te zeggen dat hij tegen vrijheid van religie is, dat religie verboden zou moeten worden.
Dan bent u niet tolerant.
Sterker nog, vrijheid van religie is opgenomen in de grondwet van de meeste landen.

Is het niet op zijn minst "verdacht" te noemen dat onder de heerschappij van Satan, de "God van deze wereld", zoveel regeringen deze vrijheid van religie opnemen in hun grondwet?
Dat zelfs de VN dit in haar statuten heeft staan?

Het zou dus zomaar kunnen dat uitgerekend "ware" christenen degenen zijn zonder een religie.

Zij wandelen dan echt in de vrijheid van de zonen Gods.
Zij aanbidden met "geest en waarheid".
Zij hebben een persoonlijke band met Jezus en zijn Vader.

 

      Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Persoonlijk

Op deze pagina wil ik enkele persoonlijke gedachten met jullie delen.

Niets hierin is bedoeld als absolute waarheid of poging om anderen te overtuigen.

Lees het ter informatie en vorm een eigen mening.

Het moeten kiezen tussen Ware religie en Valse religie - een vals dilemma

"Moeten kiezen tussen ware religie en valse religie is het creëren van een vals dilemma.
Het is hetzelfde als moeten kiezen tussen waar gif en vals gif.
"

Dit schreef een goede vriend, Egbert Nierop, aan me toen we dit onderwerp bespraken.
Ik kan het zelf niet korter samenvatten. Gif is gif, ongeacht welk etiket u erop plakt.