Exit 2
Exit2-logo

Er is een kortere methode


De organisatie claimt dat haar bestuur, het Besturende Lichaam, als vertegenwoordigers van de "getrouwe en beleidvolle slaaf", in 1919 door Jezus zijn aangesteld in hun positie van autoriteit.

De claim is dat ze in 1919 zijn aangesteld over alle "bezittingen" van Jezus. (Mattheüs 24:47)
Deze "bezittingen" worden door het Besturende Lichaam uitgelegd als "alle aardse belangen van het koninkrijk" dat God in 1914 in de hemel zou hebben opgericht.

De volledige autoriteit die het Besturende Lichaam over u meent te hebben is op deze claim gebaseerd.  Als u een deel van de gemeente wordt behoort u tot de "bezittingen" van Jezus en zijn ze dus over u aangesteld. Wanneer u voor eeuwig leven in aanmerking wilt komen zult u dit bestuur moeten gehoorzamen.

Als hun claim waar is dan maakt dat alle andere leerstellingen van ondergeschikt belang.
Dan maakt het niet uit dat er ten onrechte naar jaren als 1920, 1925, 1975 of het einde van een geslacht uit 1914 werd gewezen.  Sterker nog, dan hoeven we alle andere leerstellingen niet ten volle te begrijpen voordat we ons laten dopen.

Als bewezen kan worden dat deze "slaaf"-klasse inderdaad door Jezus werd aangesteld volgen we ze tot het einde van deze wereld. Dan zijn ze immers Gods Communicatiekanaal, Zijn bestuur op aarde.
Als Jezus werkelijk een bestuur op aarde heeft willen we ons daar graag aan onderwerpen.

Het tegenovergestelde is echter ook waar.
Als bewezen kan worden dat ze niet door Jezus zijn aangesteld doen al hun overige leerstellingen er ook niet toe. Dan zouden we slechts mensen volgen.

Ons hele onderzoek naar het Wachttorengenootschap draait dus slechts om één enkele vraag.

Is het Besturende Lichaam inderdaad in 1919 door Jezus aangesteld?

Dit is de kernvraag die als een rode draad door deze website zal lopen.
Vertegenwoordigen ze werkelijk de autoriteit van Jezus?


Er zijn namelijk maar twee mogelijkheden.

    1:  Het is werkelijk een door Jezus aangesteld bestuur.
         In dat geval spreken ze echt op basis van Jezus' naam en moeten we hun waarschuwing dat
         de bestemde tijd voor Gods oordeel nabijgekomen is zeer serieus nemen.
OF

     2: Hun claim de autoriteit van Jezus te vertegenwoordigen is niet waar.
         In dat geval is het een ernstig geval van Godslastering en het gedrag van een valse profeet.
         Dan vallen ze onder de waarschuwing van Jezus: "Past op dat Gij niet wordt misleid; want
         velen zullen komen op basis van mijn naam
en zeggen: 'Ik ben het', en: 'De bestemde
         tijd is nabij gekomen
.'  Gaat hen niet achterna."  -- Lukas 21:8
Een serieus onderzoek waard, nietwaar?
Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    ...en gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.  -- Johannes 8:32

De Waarheid

Volgens het Wachttorengenootschap bestaat er zowel ware als valse religie.  Jehovah's Getuigen claimen die enige ware religie op aarde te zijn.

De organisatie leert dat God binnenkort iedereen die niet gunstig op de prediking van de Getuigen heeft gereageerd zal vernietigen. Die dag wordt ook wel Armageddon genoemd.

Dat is nogal een claim, maar als het inderdaad zo is, dan is het een onderzoek waard.

Hoe kan iemand die waarheidsclaim controleren?

Jehovah's Getuigen hebben een studieprogramma dat zij aan de deur aanbieden waarin gedurende één a twee uur per week -- en dat zes tot twaalf maanden lang -- de meeste leerstellingen van de organisatie onderwezen worden. Daarna wordt u in staat geacht om een beslissing te kunnen nemen.

Moet u echt zes tot twaalf maanden studeren voordat u kunt weten of dit de waarheid is?