Exit 2
Exit2-logo

Het ontstaan en de handhaving van hun autoriteit

Jehovah's Getuigen geloven in het bestaan van twee "klassen" van christenen.
Er is een klasse met een hemelse hoop, die men de "kleine kudde" noemt. Deze klasse bestaat uit 144.000 door God uitgekozen "gezalfde" personen.
Alle Jehovah's Getuigen die niet tot deze klasse behoren worden de "grote schare" genoemd en zullen hier op aarde in een hersteld paradijs mogen wonen.

Van de klasse van 144.000 is uiteraard al een groot deel overleden.
Er zijn nog ongeveer 9.000 personen van in leven en worden daarom het "overblijfsel" genoemd.
Ook wordt er naar hen verwezen als de "getrouwe en beleidvolle slaaf", een term die in Mattheüs 24:45-47 wordt gebruikt.

In vers 47 wordt een aanstelling vermeld van deze "slaaf" over alle bezittingen van Jezus.
Deze aanstelling zou volgens de organisatie inhouden dat hun een beheer zal worden toevertrouwd over het werk dat Jezus in Mattheüs 28:19 noemde, namelijk het maken van discipelen en het uitdelen van "geestelijk voedsel" (Bijbelse waarheden) aan de overige "huisknechten" (de "grote schare" en de individuele leden van de "kleine kudde").

Deze aangestelde "getrouwe en beleidvolle slaaf" wordt vervolgens vertegenwoordigd door een Besturend Lichaam dat uit ongeveer 10 personen bestaat (dit aantal is variabel).

Die  getrouwe  en  beleidvolle slaaf wordt  in onze tijd vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen,  dat als publiciteitsinstrument het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap heeft.    Heel  passend  is  die getrouwe en beleidvolle slaaf ook  Gods communicatie-kanaal genoemd.

                                                                                     De Wachttoren, 1 september 1991, blz 18

De claim dat alleen zij Gods communicatie-kanaal zijn heeft tot gevolg dat Getuigen worden ontmoedigd om zelf over de schrift na te denken en antwoorden te vinden. Het is namelijk niet mogelijk om de schrift te begrijpen buiten het Besturende Lichaam om.

Jehovah's Getuigen die met vragen zitten wordt gezegd "te wachten op God" totdat Hij het zal openbaren via het Besturende Lichaam.
Iemand die niet "wacht" maar meent zelf een "beter" antwoord te hebben gevonden in de schrift "dringt vooruit", is niet nederig, is opstandig, trots, toont geen waardering voor Gods regelingen en kan beticht worden van het brengen van een valse "leer".
Iedere "leer" die afwijkt van die van het Besturende Lichaam is een valse "leer". 

Op grond van het brengen van een valse "leer" zal deze Getuige worden uitgesloten uit de gemeente.
Dit betekent dat hij al zijn vrienden verliest en - erger nog - zelfs zijn familieleden.

Met een uitgeslotene mag niet gesproken of gegeten worden.
Er mag zelfs geen groet tot hem gericht worden omdat hem geen "vrede" gewenst mag worden.
Doet een Getuige dit toch, dan deelt hij in de zonden van de uitgeslotene en wordt daarom zelf ook uitgesloten.     (De Wachttoren, 1 december 1981, blz.18)

Vandaar dat er geen cultuur heerst van "vragen stellen" en er veel informatie buiten het bereik van Jehovah's Getuigen blijft.

De vraag is natuurlijk of dit erg is?
Als dit Besturende Lichaam werkelijk door Jezus is aangesteld als zijn woordvoerder dan is bovenstaand verhaal te accepteren.
Wie zou terecht tegen "Gods Communicatiekanaal" kunnen ingaan?

Feitelijk draait alles om slechts één enkele vraag:

Is het Besturende Lichaam ("getrouwe en beleidvolle slaaf") in 1919 door Jezus aangesteld?

Volgens het Besturende Lichaam kwam Jezus in 1918 onzichtbaar naar de aarde om zijn slaven te inspecteren.

Uit alle religies koos hij de Bijbelonderzoekers, zoals Jehovah's Getuigen toen bekend stonden, vanwege het juiste geestelijke voedsel (Bijbels onderricht) dat zij te rechter tijd uitdeelden.
Hij stelde hen vervolgens in 1919 aan over al zijn bezittingen.     (De Wachttoren, 15 maart 1990, blz.15)

Het feit dat Jezus dit onzichtbaar deed maakt deze stelling natuurlijk moeilijk te controleren.

Toch is dit van cruciaal belang voor u als Jehovah's Getuige aangezien u uw volledige vertrouwen dient te stellen in deze "slaaf" en in feite aan hem uw leven toevertrouwd.

U vertrouwt deze "slaaf" de volledige verantwoording voor uw geloof toe.
Deze "slaaf'" bepaalt namelijk wat u moet geloven.
Alleen als u de leerstellingen van deze "slaaf" volgt - hoe vaak deze ook wijzigen - maakt u kans op redding.

Het ware geloof wordt immers gekenmerkt door ware leringen.
Alleen deze "slaaf" kan vertellen wat waarheid is.

In de lectuur wordt vaak naar 1919 verwezen als het jaar van hun aanstelling.
Zoeken we in de lectuur echter naar bewijzen hiervoor dan komen we niet verder dan uitspraken als "zoals we weten" of "zoals de feiten aantonen" of "zoals de geschiedenis laat zien" of woorden van die strekking.

Er wordt als een vanzelfsprekendheid vanuit gegaan.
Alsof er geen bewijzen voor nodig zijn en het voor zich spreekt.

In het menu  vindt u diverse vragen die gesteld kunnen worden omtrent deze aanstelling en in alle redelijkheid beantwoord moeten worden.

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    "...de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over diens huisknechten is aangesteld..."  --  Mattheüs 24:45

Het Besturende Lichaam

Het Besturende Lichaam vormt het hoogste bestuursorgaan van Jehovah's Getuigen.

Natuurlijk is Jezus het hoofd van de gemeente, maar - zo wordt geleerd - aangezien hij onzichtbaar tegenwoordig is (sinds 1914) gebruikt hij dit Besturende Lichaam om leiding te geven aan zijn volk op aarde. 

                                                               

De autoriteit die het Besturende Lichaam voor zichzelf opeist

"...vooral sinds 1919 heeft hij het gezalfde overblijfsel als samengesteld lichaam
over alle Koninkrijksbelangen aangesteld......Het is van levensbelang dat wij dit
erkennen
en op de aanwijzingen van de "slaaf" acht geven zoals wij naar de stem
Gods zouden luisteren,
omdat het een voorziening van Hem is."

                                                                  De Wachttoren van 1 september 1957 blz 392