Exit 2
Exit2-logo

Tegenstrijdige uitleg

Het Besturende Lichaam heeft dus altijd deel uitgemaakt van deze klasse van geringsten.

De schapen krijgen hun beloning omdat ze deze geringsten hebben ondersteund en daaruit wordt opgemaakt dat de Grote Schare thans het Besturende Lichaam in alles moet ondersteunen .
Ja, het eeuwige leven van deze Grote Schare is afhankelijk van gehoorzaamheid aan hen.

Uw houding ten opzichte van de met tarwe te vergelijken gezalfde "broeders" van Christus en de wijze waarop u hen bejegent, zal de bepalende factor zijn op grond waarvan bepaald zal worden of u in de "eeuwige afsnijding" zult heengaan of "het eeuwige leven" zult ontvangen.

                                                                De Wachttoren, 1 november 1981, blz.26


Probleem 1
In Mattheüs 25 vers 34 krijgen deze schapen hun beloning van Jezus.
Pas daarna, in vers 37, vragen de schapen waaraan ze deze eer te danken hebben.
Ze zijn uiteraard blij, maar reageren wel verbaasd.

Pas dan wordt hun het verband duidelijk gemaakt met deze geringsten.
De schapen hadden kennelijk nooit bewust naar deze geringsten gezocht omdat ze graag de "broeders van Jezus" wilden ondersteunen  --  laat staan dat ze ooit bewust "gehoorzaam" aan die "geringsten" waren geweest.

Uit niets blijkt dat zij zich zelfs maar bewust waren van het bestaan van een "klasse" van geringsten.
Het moet de schapen nog worden uitgelegd NADAT ze hun beloning reeds hadden ontvangen.

Ook het scheidingswerk is al voltooid want ze zijn reeds als schapen door Jezus aan zijn rechterhand gezet. De basis voor die selectie kan dan onmogelijk gezocht worden in hun bewuste ondersteuning van de geringsten van deze broeders van Jezus.

Als u nu bewust moeite doet om het Besturende Lichaam in alles te ondersteunen, zult u dan straks verbaasd zijn als u de beloning ontvangt?  Maakt de Grote Schare niet van huis tot huis bekend dat men eeuwig leven kan verwachten als men deze broeders van Jezus ondersteunt?

Hoe past dit in deze illustratie?

Op deze illustratie wordt wel de zienswijze gebaseerd dat de Grote Schare ondersteuning moet bieden aan het Besturende Lichaam, onderdanig is aan hen en gehoorzaamd in alles.

Als deze schapen echter de beloning krijgen zonder zich ooit van die rol bewust te zijn geweest, wat is dan nog de basis voor ondersteuning en gehoorzaamheid in deze tijd?

Hoe kan het dat het Besturende Lichaam onderwijst dat het eeuwige leven van mensen afhankelijk is van hun samenwerking met- en ondersteuning van hen?

Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan,  zullen wij  geen  vorderingen  maken  op  de  weg  ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen. — Vergelijk Handelingen 8:30-40.

                                                                       De Wachttoren,
15 april 1982, blz 27Probleem 2
Zoals vers 34 laat zien zegt Jezus tot de schapen: "Komt.....beërft het koninkrijk...."
Om iets te kunnen beërven moet je een erfgenaam zijn.
Volgens het Besturende Lichaam zijn echter alleen de 144.000 erfgenamen.

Toch zegt Jezus hier tegen de schapen dat zij het koninkrijk zullen beërven.

"Ja", zegt men dan, "dat staat er wel, maar dat betekent het niet."
"De schapen zullen op aarde leven onder dat koninkrijk - dat de 144.000 (de geringsten) zullen beërven.(De Wachttoren, 15 september 1974  blz.575  -- vragen van lezers)

Feitelijk zegt men dan dat Jezus niet erg nauwkeurig was in zijn uitspraken.
De Grootste Onderwijzer gebruikte een illustratie om iets duidelijk te maken, maar het Besturende Lichaam zegt dat hij niet bedoelde wat hij zei.

Als het beërven in vers 34 geen betrekking heeft op het beërven van hemels leven, waarom plaatst het Besturende Lichaam dan Romeinen 8:17 als verwijstekst bij dat woordje "beërft"? (in de studiebijbel).  Daar staat:

"Indien wij dan kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, ja, erfgenamen van God, maar mede-erfgenamen met Christus, mits wij te zamen lijden, opdat wij ook te zamen worden verheerlijkt"

Hier wordt, ter verduidelijking van het woordje "beërft" naar een tekst verwezen die expliciet spreekt over mede-erfgenamen met Christus, en dat zijn in de optiek van het Besturende Lichaam uitsluitend 144.000 met de geest gezalfde christenen.

Hoe past dit in de uitleg van de illustratie?
 
Probleem 3
In vers 46 gebruikt Jezus een ander woord voor deze schapen, hij noemt hen de "rechtvaardigen".
Daar staat:

"En dezen zullen heengaan in de eeuwige afsnijding, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven".

Ook bij het "eeuwige leven" van deze rechtvaardigen - de schapen - plaatst het Besturende Lichaam een verwijstekst ter verduidelijking, namelijk Romeinen 2:7, waar staat:

"...eeuwig leven aan hen die door volharding in werk dat goed is, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken".

Wederom een verwijzing naar de 144.000 aangezien alleen zij uiteindelijk onverderfelijkheid zullen ontvangen volgens het Besturende Lichaam.

Hoe past dit in de uitleg van de illustratie?
 

Probleem 4  
De Wachttoren van 15 oktober 1995 blz. 23 par.2-3 
Volgens het nieuwe licht in deze Wachttoren vindt de scheiding van schapen en bokken pas plaats na de verdrukking van die dagen - iets dat onmiskenbaar nog in de toekomst ligt.

Als Jezus dus tegen de schapen spreekt, dan moet dat nog in de toekomst gebeuren, na de verdrukking van die dagen, en na de voltooiing van het scheidingswerk.
Pas dan is bekend wie een schaap is en een beloning zal ontvangen. Dat is het moment waarop  Jezus hen verteld over die geringsten.

Uit de illustratie blijkt op geen enkele manier dat deze geringsten ergens de leiding in hadden genomen en gevraagd hadden om gehoorzaamheid van de schapen.
Integendeel, ze waren hongerig, dorstig, ziek en in de gevangenis.
Dat lijkt totaal niet op de positie die het Besturende Lichaam nu inneemt.

Hoe kan het dan dat we NU reeds verplicht zijn om het Besturende Lichaam te ondersteunen en te gehoorzamen in alles, terwijl de illustratie duidelijk maakt dat de schapen onbewust het goede hadden gedaan.

De schapen hadden kennelijk de wet van de Christus, de wet van de liefde in hun dagelijkse leven toegepast en daarmee onbewust iets gedaan wat Jezus op prijs stelde.
In het toepassen van liefde hadden ze zelfs de geringsten geholpen.
En Jezus beschouwde dat als voor hem gedaan.


Probleem 5
Denk eens na over het volgende.
Als ons leven afhangt van het gehoorzamen aan die geringsten, waarom vertelde Jezus dat dan niet op voorhand?  Noch de schapen, noch de bokken waren hiervan op de hoogte, volgens de illustratie.
Zou Jezus zo onzorgvuldig omgaan met het leven van mensen?   Zou hij eerst zijn eigen leven voor hen geven, om hen vervolgens in het ongewisse te laten over de identiteit van een "klasse" van geringsten?  Terwijl hun leven daarvan afhangt?

De uitleg van het Besturende Lichaam kan onmogelijk kloppen.
Natuurlijk zou Jezus zo iets belangrijks van te voren melden.

En dat heeft hij ook gedaan.
Volg de wet van de liefde.
Pas hem toe op iedereen.
Ook op (letterlijk) de geringsten.
Niet omdat je het voor Jezus doet, maar uit werkelijke naastenliefde.
Dat was het voorbeeld dat Jezus zelf gaf.
Doe dat zonder aanzien des persoons.
Dat was zijn "wet", de "wet van de Christus".

Er bestaat geen afzonderlijke klasse van geringsten.
Het zijn gewoon onze medemensen die het moeilijk hebben.
Help je naaste uit liefde en Jezus beschouwt het als voor Hem gedaan.


GEVOLGEN

Realiseert u zich wat de gevolgen zijn als blijkt dat er niet zoiets bestaat als een "getrouwe en beleidvolle slaaf"-klasse?
Als blijkt dat Jezus niemand heeft aangesteld in die positie?
En er dus ook geen vertegenwoordigers kunnen zijn van zo'n "slaaf"-klasse in de vorm van een Besturend Lichaam?

Dan kunt u de verantwoording voor uw leven niet zomaar aan hen overdragen.
Dan hebt u zelf de verantwoording.
Dan volgt u mensen, i.p.v. Jezus Christus.
Dan zult u alle uitleggingen van deze "slaaf" opnieuw moeten onderzoeken.

Al is het alleen maar vanwege het feit dat de Meester nog steeds niet is teruggekeerd.
Pas bij zijn terugkomst zou hij een slaaf aanstellen.
Nog afgezien van het feit dat Jezus slechts een illustratie gaf in Matth.24:45-47, en geen profetie uitsprak. Een illustratie die hij gaf om duidelijk te maken dat iedere afzonderlijke christen zich een getrouwe en beleidvolle slaaf moest betonen, niet slechts een klein groepje "gezalfden".

Mocht u nu denken dat Jezus reeds is teruggekeerd in 1914 (onzichtbaar), kijk dan eens in het menu onder 1914.

Als u een waarheidszoeker bent zult u hier niet voor terugschrikken.Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

 De illustratie van de Schapen en Bokken

Jezus' illustratie over schapen

De betekenis volgens het Besturende Lichaam

De schapen zijn een afbeelding van de Grote Schare.
De bokken een afbeelding van de mensheid die niet wil luisteren en met Armageddon vernietigd zal worden.
De geringsten een afbeelding van de "broeders van Jezus", de 144.000, of het overblijfsel wat daarvan nog op aarde is.