Exit 2
Exit2-logo

Wat is het verschil tussen educatie en propaganda?

Ontwaakt! van 22 juni 2000.

Het artikel begint met te vertellen wat het verschil is tussen educatie en propaganda.

    Educatie (onderwijs)
  Propaganda
 
  - Leert u hoe te denken.
- Leert u wat te denken.
 
  - U krijgt alle kanten van een zaak
  te zien.
- U wordt aanhoudend met een
  bepaalde mening bestookt.
 
  - Discussie wordt aangemoedigd.
- Discussie wordt ontmoedigd.
 

Vergelijk nu het materiaal dat u van het Besturende Lichaam krijgt met deze drie punten.

U wordt geleerd dat u niet kunt vertrouwen op uw eigen onvolmaakte verstand.
Het heeft dus geen zin u te leren hoe te denken.

U kunt de bijbel niet zelf begrijpen, ongeacht hoeveel u erin leest.
U wordt precies verteld wat u moet denken en geloven.
Zelfs ouderlingen mogen geen eigen inbreng geven.
Ze moeten zich exact houden aan het schema van de lezing of het materiaal in de wachttorenstudie en mogen er niet van afwijken.

U bent volledig aangewezen op de mening van het Besturende Lichaam.
Als die mening verandert wordt u geacht dit voortaan te accepteren als uw eigen mening.
Met hun mening wordt u aanhoudend bestookt op vergaderingen en in de lectuur.

Iedere informatiebron buiten de lectuur van het genootschap wordt afgeraden en daarom krijgt u niet alle kanten van een zaak te zien.

De grootste informatiebron ter wereld, het internet, moet gemeden worden als gif.
De lectuur van het genootschap moet meer dan genoeg zijn voor u.
Al het onderzoek is immers al voor u gedaan door de broeders in Brooklyn.
Discussie wordt sterk ontmoedigd.
Discussiegroepen zijn al helemaal taboe.
Dit wijst op een 'onafhankelijke geest' en toont geen dankbaarheid voor de voorzieningen van Jehovah.

Wat is uw mening?
Onder welke categorie valt die benadering?

Het artikel vervolgt:

De propagandist zorgt ervoor dat zijn boodschap overkomt als de enige juiste en morele en dat het aannemen ervan u een gevoel van belangrijkheid en erbij horen geeft.
U behoort tot de slimmeriken, u staat niet alleen, rust en zekerheid zijn uw deel -- dat zeggen zij.

Wat is uw mening?

Is de boodschap van het Besturende Lichaam de enige juiste en morele?
Zal het aannemen daarvan u een gevoel van belangrijkheid en erbij horen geven?
Behoort u tot de slimmeriken die gunstig reageren op de prediking?
Zal rust en zekerheid uw deel zijn in het geestelijke paradijs?

Wat raad het artikel aan om uzelf te beschermen?

Wees selectief:
Wij moeten alles wat ons voorgeschoteld wordt kritisch beschouwen en dan pas beslissen wat wij zullen aannemen en wat niet.

Wat is uw mening?

Is het u geoorloofd selectief te zijn als het gaat om de mening die het Besturende Lichaam u voorschotelt? Wat zou er gebeuren als u in de gemeente zou voorstellen om hun mening eens kritisch te beschouwen?  Mag u zelf bepalen wat u zult aannemen of niet?  Durft u hardop in de gemeente te zeggen dat u het ergens niet mee eens bent?

De kern van de zaak is de vraag of het Besturende Lichaam werkelijk door Jezus in 1919 is aangesteld.

Heeft u daar al antwoord op gehad?

Alle andere informatie kunt u als irrelevant ter zijde schuiven want dat is slechts afleiding van de kern van de zaak.
Onderscheidingsvermogen


Toets informatie:
Wat u ook leest en waar u ook naar kijkt of luistert, toets het om vast te stellen of het propagandistisch getint of waarheidsgetrouw is.

Wat is uw mening?

Is het materiaal van het genootschap propagandistisch getint?
Voldoet het aan de definitie voor propaganda die het genootschap er zelf aan geeft?

Stel vragen:
Daarom moeten wij wanneer ons overredende argumenten worden voorge-schoteld, vragen stellen.
Waarom moet u er vanuit gaan dat deze persoon -- of organisatie of publicatie -- over uitgelezen kennis of betrouwbare informatie beschikt over het onderwerp in kwestie?

Wat is uw mening?

Stelt u vragen als het Besturende Lichaam u overredende argumenten voorschotelt?
Waarom haalt u zich dat niet in uw hoofd?

Waarom moet u er vanuit gaan dat de organisatie over uitgelezen kennis of betrouwbare informatie beschikt?
Wat is hun reputatie op het gebied van betrouwbare informatie?

Hoe betrouwbaar is de organisatie gebleken op terreinen die uw hele leven beïnvloeden?
Wat denkt u van 1799, 1874, 1914, 1920, 1925, 1975, het geslacht van 1914, de bloedkwestie, vervangende dienst, orgaantransplantatie, het uitstellen van huwelijk en kinderen, wel of niet stemmen en de vele andere waarheden die elkaar opvolgden in de vorm van voortschrijdend licht?

Conformeer u niet zomaar aan de meerderheid:
Als u beseft dat wat iedereen denkt niet per se juist is, kunt u de kracht vinden om er anders over te denken.
Ook al lijkt het of alle anderen dezelfde mening toegedaan zijn, dan wil dat toch niet zeggen dat u er ook zo over moet denken?

De gangbare mening is geen betrouwbare graadmeter voor waarheid.
Door de eeuwen heen zijn er allerlei denkbeelden in zwang geweest waarvan later werd bewezen dat ze onjuist waren.

Wat is uw mening?

Heeft de organisatie u denkbeelden laten geloven waarvan later bewezen werd dat ze onjuist waren?


Op blz.6 van deze Ontwaakt staat:

Sommige mensen beledigen degenen die het niet eens met hen zijn door hun karakter of motieven in twijfel te trekken in plaats van zich op de feiten te concentreren. Met schelden wordt een negatief, makkelijk te onthouden etiket op een persoon, een groepering of een denkbeeld geplakt. Wie dat doet, hoopt dat het etiket blijft zitten. Als mensen de persoon of het denkbeeld in kwestie afwijzen op basis van het negatieve etiket in plaats van zelf de bewijzen af te wegen, heeft zijn strategie gewerkt.

Is dit niet EXACT wat het Wachttorengenootschap doet?

Luister naar een lezing op het District Congres van Jehovah's Getuigen in 2013.
Hoor hoe degenen die de organisatie verlaten worden gedemoniseerd.Degenen die de organisatie verlaten worden "afvalligen" genoemd.
De afvalligen zijn als Satan, zijn opstandig of recalcitrant, hebben slechte redeneringen, vertellen giftige leugens en misleiden uw geest, zitten aan de tafel der demonen, zijn deel van het "zaad van de slang" uit Genesis 3:15, zijn Satans helpers.

Afvalligen verwerpen raad, zijn trots, bitter en jaloerse, zijn afkerig van de waarheid en ongehoorzaam aan Jezus.

Afvalligen zijn als een kidnapper die een argeloos kind ontvoeren, ze loeren op niets vermoedende leden van de gemeente om hen van de kudde weg te dragen.

Daarbij veroorzaken ze verdeeldheid in de gemeente, zijn valse leraren die verwoestende sekten willen invoeren, ze zijn "geestelijk ziek", en proberen anderen te infecteren met deloyale leerstellingen.

Jehovah vertelt u alle contact met hen te vermijden.
Afvalligen zijn niet oprecht in hun uitspraken, hun doel is uw geest te manipuleren en uw geloof te ondermijnen.

Afvalligen zijn deel van de anti-christ.
Ze zijn tegen Christus, het zijn leugenaars en misleiders en willen uw relatie met God en zijn Zoon verwoesten.
Daarom willen we hen vermijden, ze zijn niet van ons slag.


Is het u opgevallen dat in deze lezing uitsluitend etiketten werden geplakt op een groep mensen?
Dat het karakter en de motieven van organisatie-verlaters worden aangevallen, zonder zich op de feiten te concentreren?


Het artikel vervolgt met:

Het Instituut voor Propaganda-analyse merkt op dat "scheldnamen een geweldig krachtige rol hebben gespeeld in de wereldgeschiedenis en in onze eigen individuele ontwikkeling. Ze hebben reputaties geruïneerd....[personen] in de cel doen belanden en mensen razend genoeg gemaakt om ten strijde te trekken en hun medemensen af te slachten."

Als u als Jehovah's Getuige dit leest, stel uzelf dan eens de vraag:
"Op grond van welke feiten ben ik het met de spreker op het congres eens?"
Als u net als het genootschap vindt dat organisatie-verlaters de dood in armageddon verdienen en nu al als gif gemeden moeten worden, bent u dan het slachtoffer van propaganda?Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Propaganda - Het manipuleren van informatie Ontwaakt 22 juni 2000

'Een verstandige en ononderbroken propaganda is zelfs in staat om een volk te
doen geloven dat  de  hemel
een hel,  en omgekeerd, dat
het ellendigste bestaan een
paradijs is.'


- Adolf Hitler, Mein Kampf

aanhaling blz.4 van deze Ontwaakt!

U voelt weinig vreugde...maar leeft in een geestelijk paradijs?

Word niet het slachtoffer van propaganda
Aangehaalde tekst: Spreuken 14:15

"
De onnozele gelooft alles, wat er gezegd wordt." -- Petrus Canisiusvertaling

van Dale's woordenboek:
 
'onnozel': 
zonder kennis van de wereld en dus licht te bedriegen - dom