Exit 2
Exit2-logo

Gewetensconflict  -- Mensen gehoorzamen of God getrouw blijven

Raymond Franz is de auteur van het boek met bovenstaande titel.
Boek 'Gewetensconflict'
De aanleiding tot het schrijven van dit boek vol onthullingen over de leer en
geschiedenis van de organisatie was de maatregel die het Besturende
Lichaam
nam om de schade te beperken.

Kort nadat Raymond Franz het hoofdbureau had verlaten verordende dit
bestuurslichaam dat iedereen die zich terugtrok uit de organisatie behandeld
moest worden als iemand die is uitgesloten. 
Dit "nieuwe licht" werd eind 1981 gepubliceerd.

In 1980 hadden Raymond Franz en nog enkele broeders van de schrijversafdeling en naaste medewerkers van het Besturende Lichaam het hoofdbureau verlaten omdat ze wisten dat hetgeen ze moesten schrijven niet overeenkwam met de schrift.

Dit betrof leerstellingen die de kern van de geloofsleer omvatten en rechtstreeks van invloed zijn op de verhouding die de broeders en zusters met Jehovah God en Jezus hebben.

Het is duidelijk dat het Besturende Lichaam hier niet blij mee was.
Interne informatie lag nu "op straat".
Om dit potentiële gevaar in te perken werd in 1981 de nieuwe uitsluitingmaatregel genomen.

Iemand werd nu uitgesloten als hij het niet eens was met de mening van het Besturende Lichaam.  Deze personen werden nu gelijkgesteld met moordenaars en hoereerders.

Iemand die de organisatie verliet was nu per definitie een tegenstander en een vijand, iemand die niet geloofd moest worden want het was altijd een boosaardige leugenaar.
Zo iemand was het zelfs niet waard om begroet te worden, laat staan een gesprek mee te voeren.  Deed iemand dat toch dan kwam deze persoon zelf in aanmerking uitgesloten te worden, met verlies van vrienden en familieleden als resultaat.

Dit was een effectieve manier om de informatie buiten het bereik van de broeders en zusters te houden. Het gevolg was echter wel dat het voortaan onmogelijk was om zonder "kleerscheuren" de organisatie te verlaten.  Eens een Getuige....altijd een Getuige.

Vele duizenden broeders en zusters die hun geweten volgden verloren volledig de omgang met mensen waar zij hun hele leven mee bevriend waren geweest.
Ouders veloren hun meerderjarige kinderen en gezinnen werden verwoest.

Nadat deze maatregel van kracht werd en mensen letterlijk gevangen zaten in de organisatie, schreef Raymond Franz zijn boek:  Gewetensconflict - Mensen gehoorzamen of God getrouw blijven.
Een indringend boek over de dramatische macht van religieuze leiders over het leven van mensen.


Een aantal hoofdstukken werd met toestemming van de auteur en de uitgever voor het internet vrijgegeven. Omdat het gaat over een uniek boek en waarschijnlijk het meest gedocumenteerde werk dat bestaat over de organisatie van Jehovah's Getuigen, worden deze hoofdstukken hier aangeboden.

Niemand anders op aarde is in staat om met de inside-informatie van een lid van het Besturende Lichaam inzage te geven in wat er achter gesloten deuren plaatsvindt.Korte inhoud van de hoofdstukken:

Raymond Franz bespreekt in het eerste hoofdstuk de prijs die mensen bereid waren te betalen, zowel in het verleden als in het heden, voor het behoud van een goed geweten. Vrijheid van mening, een recht dat door het Wachttorengenootschap tot in de Hoogste Gerechtshoven werd verdedigd, is echter niet zo vanzelfsprekend binnen de gelederen van Jehovah's Getuigen zelf. Waarom is dat zo?

Het tweede hoofdstuk begint met een autobiografie -- vanaf zijn doop als tiener totdat hij ging werken op het hoofdkwartier in Brooklyn.
Lees over zijn werk aan het "Aid"-boek (Hulp-boek) en welke enorme veranderingen dit voor de organisatie tot gevolg had.
Hij schrijft over zijn aanstelling tot lid van het Besturende Lichaam en de zaken die hij ontdekte en waarvan hij vindt dat iedere getuige dit moet weten.

In het derde hoofdstuk krijgen we een zeldzame blik achter de schermen over het functioneren van het Besturende Lichaam. Lees hoe beslissingen worden genomen en ontdek de achtergrond van een aantal genomen beslissingen. Als u altijd hebt willen weten wat er achter gesloten deuren plaatsvindt, is dit hoofdstuk voor u.

In tegenstelling tot de informatie uit het Verkondigerboek (Hoofdstuk 15 blz. 233) volgde het zich organiseren volgens bijbelse bestuursvormen niet van bovenuit (Besturend Lichaam) naar de plaatselijke gemeenten, waar lichamen van ouderlingen de gemeentedienaar vervingen. De inspraak van het Besturende Lichaam bestond alleen in theorie. Lees in het vierde hoofdstuk hoeveel tegenstand en opschudding deze aanpassing tegenhield

In het negende hoofdstuk herbeleeft Raymond Franz mét ons de opbouw van verwachtingen en de groeiende hoop dat 1975 hét jaar zal zijn waarin Jehovah zal ingrijpen. Leer hoe het Genootschap met bekwaamheid verwachtingen opwekte, maar de verantwoordelijkheid voor de teleurstelling afwees.Met dank voor de vertaling vertaling van het boek:
Jos C.van den Enden
Henk Hemelrijk
Gerrit Pijkeren
Rob J.Sinnige

Het complete boek in PDF formaat kan in diverse talen worden gedownload vanaf:

http://raymondfranz.free.fr/index.php?language=EN


Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Raymond Franz

Lid van het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen van 1971 t/m 1980.

In 1980 trok hij zich uit dit
bestuurslichaam  terug.

Raymond  Franz  geeft een
gedetailleerde beschrijving
Raymond Franzvan de werkelijke leer van
het genootschap.De gevolgen van zijn terugtrekking

Vanwege zijn bijna tienjarige ervaring als lid van het Besturende Lichaam beschikte Raymond Franz over informatie die voor niemand anders toegankelijk was.  Informatie die zeer pijnlijk was voor dit bestuursorgaan. Naar aanleiding hiervan trof het Besturende Lichaam maatregelen ter bescherming van zichzelf welke tot op de dag van vandaag als een zware last op de schouders van broeders en zusters drukken.