Exit 2
Exit2-logo

Ontwaakt!  van juli 2009  blz. 28-30:       Is het verkeerd van geloof te veranderen?


Het artikel begint met een uitspraak van een zekere Avtar.
Ze zegt: "Als je in mijn geboorteland van geloof verandert, wordt je door de gemeenschap gemeden."

Herkent u hier iets dat ook onder Jehovah's Getuigen voorkomt?
Als u - op grond van uw persoonlijke bijbelstudie - besluit om niet langer één van Jehovah's Getuige te willen zijn en u zich laat uitschrijven uit uw plaatselijke gemeente, zult u door alle Jehovah's Getuigen worden gemeden. Ze gaan niet meer met u om, eten geen maaltijd met u en richten zelfs geen groet tot u.  Dit geldt zelfs voor familieleden.

Dat weet ú......maar zie welk politiek correct standpunt er voor het oog van de buitenwereld wordt ingenomen.
Op blz 29 staat:

 "Niemand mag gedwongen worden God te aanbidden op een manier die hij onaanvaardbaar vindt of te kiezen tussen zijn geloof en zijn familie."

Ja, u leest het goed.
Niemand mag gedwongen worden te kiezen tussen zijn geloof en zijn familie.

Ontwaakt!  komt op voor vrijheid van geloof en meningsuiting als het gaat om mensen van andere religies die Jehovah's Getuigen willen worden.

Wat als u echter de raad opvolgt van blz.28 -- waar staat:

"Ga als onderdeel van uw zoektocht naar waarheid het bewijs na dat wat de Bijbel zegt waar is." .....en "dat we niet alles moeten geloven wat we horen maar 'de geïnspireerde uitingen moeten beproeven om te zien of ze uit God voortspruiten."

Wat als u naar aanleiding van dat "beproeven" tot de conclusie komt dat het Wachttorengenootschap u niet tot de "waarheid" heeft geleid en u zich daarom wil laten uitschrijven uit uw gemeente?

Als uw familie allemaal in de "waarheid" is, wordt u dan gedwongen te kiezen tussen uw geloof en uw familie?  Zult u nog gezellige omgang met hen kunnen hebben? Samen gezellig een maaltijd gebruiken?

Blz.28 zegt verder:

"Omdat onze Schepper wil dat we naar waarheid zoeken, kan het niet verkeerd zijn als we handelen in overeenstemming met het bewijs dat we vinden -- ook al betekent dit dat we van geloof moeten veranderen."

Als "het niet verkeerd kan zijn" om van geloof te veranderen als dat volgens u meer "in overeenstemming met het bewijs" is.....waarom richt u dan zelfs geen groet tot iemand die van dit  door God gegeven recht gebruik maakt?

Het artikel erkent:

"Hoewel de Bijbel een duidelijk onderscheid maakt tussen ware en valse leringen, geeft God iedereen de vrijheid om te kiezen hoe hij of zij zal reageren."

Denkt u dat er sprake is van "vrijheid om te kiezen", wanneer dat betekent dat hij/zij niet langer normaal met familie en vrienden mag omgaan?

Is het denkbaar dat deze persoon ter wille van zijn familie dan toch maar NIET van geloof veranderd?
Daarmee feitelijk tegen de logica van dit artikel ingaande, als er staat:

"Maar er wordt ook gezegd dat degenen die God liefhebben, "God als regeerder meer moeten gehoorzamen dan mensen". Dus kan loyaliteit aan God soms tot gevolg hebben dat u een beslissing neemt waar sommigen van uw familieleden niet blij mee zijn."

Ja, de emotionele druk die daardoor ontstaat kan tot gevolg hebben dat deze persoon niet loyaal is aan God, aldus dit artikel, en zijn familieleden belangrijker acht. Hij veranderde NIET van geloof, terwijl hij dit uit loyaliteit aan God wel had moeten doen.

Bent u zich er van bewust dat het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen deze maatregel van uitsluiting oplegt aan mensen die hun geweten willen volgen en loyaal willen zijn aan God als regeerder?

Het artikel zegt iets dat absoluut waar is op blz 28:

Elke leer die echt van God afkomstig is, moet bijvoorbeeld in overeenstemming zijn met Gods persoonlijkheid, waaronder zijn overheersende eigenschap liefde   (1 Joh.4:8).

Wat denkt u......is het in overeenstemming met Gods "overheersende eigenschap liefde" om iemand het natuurlijke recht op omgang met zijn familie te ontnemen?

Stel dat één van uw gezinsleden wordt ontvoerd.
De ontvoerders eisen een grote som losgeld.
Als u niet betaald ziet u uw gezinslid niet terug.

Wat is uw mening?
Is dit een vorm van dwang en chantage?
Is het in overeenstemming met Gods eigenschap "liefde"?

Zie nu eens wat het Besturende Lichaam doet.
Als u de organisatie verlaat wordt iedere normale vorm van omgang met uw familie en vrienden verboden.
Pas als u terugkomt in de organisatie ziet u uw familie terug.
Het is alsof u een losgeld of dwangsom moet betalen om hen weer te mogen zien.
Uw familie wordt als het ware gegijzeld door de Wachttorenorganisatie.

Wat is uw mening?
Is dit een vorm van dwang en chantage?
Is het in overeenstemming met Gods eigenschap "liefde"?

Als het NIET in overeenstemming is met Gods eigenschap LIEFDE......, dan is die leer niet echt van God afkomstig, redeneerde dit artikel.

Weet u nog wat de stelling van dit artikel was?

 "Niemand mag gedwongen worden God te aanbidden op een manier die hij onaanvaardbaar vindt of te kiezen tussen zijn geloof en zijn familie."

 Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

OW_juli_2009
Is het verkeerd van geloof te veranderen?


Wat is uw mening?

Wat als u op grond van uw 'speurtocht naar waarheid'  tot de conclusie komt
dat u van geloof moet veranderen?

Is het acceptabel als uw vriendenkring en familie u dit willen beletten.....
desnoods met emotionele chantage?

Lees de redenering in Ontwaakt!.....het zal u verbazen