Exit 2
Exit2-logo

Ik ben niet langer een slaaf van de slaaf

De wereld draait niet altijd even soepel.
Er zijn zoveel slechte toestanden.
Er is zoveel ellende en geweld.
We verlangen naar iets beters.

Had onze Hemelse Vader voorzien in leiding in deze laatste moeilijke dagen?
Een groep oprechte bijbelonderzoekers gezegend met speciaal inzicht?
Leiding voorzien om ieder mens op aarde te waarschuwen voor het naderende onheil?

Even dacht ik dat er iets nieuws onder de zon was….
Even leek het mij, dat zoiets inderdaad gebeurd was….
Ik kreeg antwoord op elke vraag.
Keek als het ware mee in Gods agenda.
Wat was ik bevoorrecht, om deel te mogen uitmaken van dit gezegende volk, wiens God Jehovah is.

Ik meende oprecht, dat het Besturende Lichaam een groep ijverige Bijbelstudenten was.
Die elke beslissing lieten voorafgaan door smeekbeden, diepgaande studie en meditatie.
Die niet omwille van de unanieme beslissing instemden met de meerderheid.
Die even nederig waren, als ze wilden laten uitschijnen.
En net als de bijbelschrijvers hun eigen tekortkomingen niet verbloemden.

Dat wat geschied is, dat is wat geschieden zal;
en dat wat gedaan is, dat is wat gedaan zal worden;
er is dus niets nieuws onder de zon . . .

-- Prediker 1:9

De hoofdstukken die online te lezen zijn op deze site van Raymond Franz, tien jaar lang lid van het Besturende Lichaam, hebben mijn ogen geopend voor het feit dat het ook gewoon mensen zijn.
Met dezelfde zwakheden en tekortkomingen als alle andere mensen.
Maar dat zij, door de groei van de organisatie en het gemanipuleer achter de schermen, nu een positie hebben verworven waarin ze heersen over ons geloof.

Dit alles heb ik gezien, en mijn hart legde zich toe op ieder werk dat onder de zon is gedaan, [gedurende] de tijd dat de ene mens over de andere mens heeft  geheerst tot diens nadeel.
-- Prediker 8:9

Is het niet veel belangrijker getrouw en loyaal te zijn aan de Meester
dan aan een slaaf die zichzelf getrouw en beleidvol noemt?

Wee hun die wijs zijn in eigen ogen en beleidvol zelfs voor hun eigen aangezicht!
-- Jesaja 5:21

Voor mij is het nu de hoogste tijd om de raad in Galaten 5:1 ter harte te nemen:

Voor zulk een vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Staat daarom vast en laat U niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
"

Ik ben niet langer een slaaf van de slaaf…

En aan diegenen die menen hier anders over te mogen denken:

Wie zijt gij, dat gij de huisknecht van een ander oordeelt?
Hij staat of valt voor zijn eigen meester.
Hij zal trouwens staande worden gehouden,
want Jehovah kan hem staande houden."

-- Romeinen 14:4

 

 

 

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Ingezonden                                                  Auteur:  Vera

Op zoek naar leiding

Ik was jong…
Ik zocht antwoorden op levensvragen…
Ik zocht structuur en zekerheid…
Allemaal zo herkenbaar voor velen…