Exit 2
Exit2-logo

Wat zegt uw gezonde verstand?

Zou God in staat zijn om een boek te schrijven of te dicteren?

Natuurlijk zou Hij dat kunnen.
Laten we eens heel even aannemen dat Hij dit doet en dat Hij vervolgens de inhoud van dat boek zo belangrijk vindt dat Hij ons eeuwige welzijn laat afhangen van een juist begrip van dat boek.

Wat zou u redelijkerwijs mogen verwachten als de God van liefde een dergelijk boek zou schrijven?

Wel, als hij ons leven daarvan laat afhangen dan mogen we toch op zijn minst verwachten dat Hij ervoor zorgt dat iedereen het kan lezen en begrijpen.
Zou de schepper van de taal, de uitvinder van de menselijke geest, in staat zijn om een boek te schrijven dat door iedereen begrepen kon worden?

Zeer zeker.

Als ons leven ervan afhangt, dan zou Hij toch luid en duidelijk laten weten dat dit boek van HEM afkomstig is zodat niemand hoeft te twijfelen?
Zou de almachtige God ervoor kunnen zorgen dat iedereen van het bestaan van dit boek op de hoogte is en overtuigd zou zijn dat God de auteur is, desnoods met wonderen?

Zeer zeker.

Bestaat er een dergelijk boek?
Voldoet de bijbel aan deze verwachtingen?

Begrijpt iedereen de inhoud van de bijbel?
De eerlijkheid gebied te zeggen dat er geen enkel boek in de geschiedenis is geweest dat zo omstreden was als de bijbel. Het boek is de oorzaak geweest van ruzies, verdeeldheid, verscheurde gezinnen, haat, bloedvergieten en zelfs oorlogen. Gezien de enorme hoeveelheid religies, die allemaal een juist begrip van de bijbel claimen, moeten we erkennen dat de bijbel kennelijk niet door iedereen begrepen wordt.  Hoeveel "waarheden" kunnen er ten slotte zijn?

En gezien vanuit het standpunt van Jehovah's Getuigen?

Volgens het Besturende Lichaam is het onmogelijk de bijbel te begrijpen, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen, tenzij we gebruik maken van hun diensten als Gods communicatiekanaal.

Zie De Wachttoren, 15 april 1982,  blz.27

Dat betekent feitelijk dat er op de hele aarde slechts ongeveer 10 personen zijn die dit boek kunnen begrijpen. Zes miljoen Getuigen gaan vervolgens uit van hun juiste begrip.

Zodra hun begrip verandert, veranderen alle Getuigen mee.

Laat hier geen misverstand over bestaan.
Als u in de gemeente zegt dat u de bijbel begrijpt is dat prima zolang uw begrip exact strookt met dat van het Besturende Lichaam.  Als uw inzicht anders is, en u bent niet bereid om daarover uw mond te houden, brengt u een valse leer en wordt u zondermeer uitgesloten.
Het is namelijk onmogelijk om de bijbel zelfstandig te begrijpen als u geen lid bent van het Besturende Lichaam.

Dus nu hebben we een boek, de bijbel, waarvan iedereen een andere uitleg geeft, de oorzaak is geweest van veel haat en bloedvergieten, maar waarvan God wel vindt dat ons eeuwige welzijn afhangt.

Voor alle duidelijkheid.... ons leven zou afhangen van een juist begrip van dat boek, immers, zonder een juist begrip geen juiste toepassing.

Zelfs het Besturende Lichaam heeft regelmatig haar begrip omtrent de bijbel ingrijpend aangepast.
Toch geloofd u dat uw leven afhangt van een juist begrip van de bijbel.

Wat zegt uw gezonde verstand?

Wat als dit Besturende Lichaam het mis heeft?
Wat als zij de bijbel verkeerd interpreteren?

De geschiedenis toont aan DAT ze het regelmatig verkeerd interpreteerden en daarom hun inzichten volledig moesten herzien.  Zo drastisch zelfs dat die oude leer nu een valse leer wordt genoemd en u zou worden uitgesloten als u daaraan nog zou vasthouden.

Wat als u hen daarin volgt?
Zegt God dan.... pech voor u, dat kost u uw leven?

Als u zelf kinderen heeft dan houdt u ongetwijfeld zielsveel van hen, zelfs als ze wel eens (of vaak) opstandig zijn.  "Het blijft toch mijn kind", zegt u, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

We zijn naar Gods beeld geschapen.
Het Besturende Lichaam onderwijst dat wij slechts op onvolmaakte wijze, en beperkt, Gods eigenschappen weerspiegelen.

Toch zou u, zelfs met die onvolmaakte en beperkte weergave van Zijn eigenschappen, altijd van uw kind blijven houden en hem het allerbeste toewensen.

Wat zegt uw gezonde verstand?

Zou God minder liefde hebben voor zijn aardse kinderen dan onvolmaakte mensen?
God heeft niet alleen liefde..... God IS liefde.

Zou u een conditie in het leven roepen waar uw kinderen niets van snappen, waar ze constant ruzie over maken, elkaar soms de haren voor uit het hoofd trekken, maar die ze wel correct moeten uitvoeren om uw goedkeuring te verdienen?

En als u dat al zou willen:

-     zou u dat dan doen op een manier die voor hen bijna niet te begrijpen is?.

-     en als ze u om uitleg smeken, houdt u zich dan stil?

-     zegt u dat u op een onverwacht moment thuiskomt en dat als ze uw opdracht niet exact hebben uitgevoerd, ze uit huis gezet zullen worden en u hen nooit meer zal  aankijken?

-     blijft u toch volhouden dat u hun blijvende welzijn op het oog hebt?

Wat zegt uw gezonde verstand?

Is dit wat u van een liefdevolle hemelse Vader zou verwachten?
Of is dit precies het licht waarin zijn grote tegenstander God zou willen zetten?

Zou het kunnen dat het uitgangspunt verkeerd is?
Zolang u blijft vragen: "Wat zegt de bijbel over dit of dat?", dan komt u er nooit uit.
De een zegt dat u het zo moet zien en de ander zegt weer iets anders. Menselijke interpretatie is dus niet echt een maatstaf.

Wat zou dan de maatstaf moeten zijn waaraan we dingen afmeten.
Hoe weten we wat juist en niet juist is?

Gods eigenschappen
God is liefde.  Hij is ook rechtvaardig, wijs en evenwichtig in het gebruik van macht.

Er zijn niet veel christenen die deze zaken ontkennen.
Het is de basis van vrijwel alle religies.
Zou er niet meer vrede zijn als er behalve deze basiswaarheden verder geen 'bijbelse' regels zouden bestaan?

Wat zou er gebeuren als we deze eigenschappen zouden gebruiken als maatstaf?
Laat deze eigenschappen eens 'los' op leerstellingen.

Neem de leer van de eeuwige pijniging in het hellevuur.
Is dat in overeenstemming met de eigenschap liefde?
Is het rechtvaardig om eeuwig gepijnigd te worden vanwege zonden begaan in een kort mensenleven?
Is het een evenwichtig gebruik van macht?
Het antwoord op al die vragen is een duidelijk NEEN.

Vraag uzelf bij iedere leerstelling eens af hoe deze in verhouding staat met Gods eigenschappen.

Zou het kunnen dat als het NIET in overeenstemming is met Gods eigenschappen, de leerstelling eenvoudig VALS is --- ongeacht de schijnbaar sluitende redenering die er voor gegeven wordt?

Wat zegt uw gezonde verstand?

Zou God ooit tegen zijn eigenschappen in handelen?
Heeft God meer dan één gezicht?
Kunt u zich inbeelden dat God ooit NIET rechtvaardig zal handelen?
Dat Hij zijn macht zou misbruiken?

Als het antwoord op al die vragen NEEN is, hebben we dan niet een prima maatstaf?

Vraag uzelf dus eens af of het past binnen de eigenschappen van uw hemelse Vader om het leven van miljarden mensen te laten afhangen van een boek?
Een boek wat vergeleken kan worden met een zoekplaatje, een ingewikkelde puzzel?
Hoe liefdevol vindt u het als alleen degenen die de puzzel oplossen mogen blijven leven?

Jezus heeft zijn leven gegeven om de "zonde der wereld" weg te nemen, niet slechts voor hen die de puzzel hebben opgelost.

Als u de leerstellingen van het genootschap vergelijkt met de eigenschappen van uw hemelse Vader, tot welke conclusie komt u dan?
Hoort u daarin de stem van de Herder?
Hoe weldadig is het juk dat u op uw schouders heeft?

Vergelijk wat u leert met de eigenschap liefde:

     -   als uw kind alleen gered kan worden met een bloedtransfussie.

     -   als uw gedoopte broer of zoon niet meer geloofd in het concept dat dit Gods Organisatie is,
         en u verplicht bent om hem de rug toe te keren en hem te behandelen als een uitgeslotene.

     -   als u kijkt naar uw familie of buren en denkt: "Het zijn eigenlijk hele aardige mensen en doen
         niets verkeerd
" maar u toch leert dat ze de dood verdienen als Armageddon komt.

     -   als u diep in uw hart hoopt dat uw (ongelovige) vader of meerderjarig kind maar vóór
         de Grote Dag van Jehovah komt te overlijden....en u leert dat die dag zeer nabij is.

     -   als u denkt aan die miljarden mensen die nog niet bereikt zijn met de prediking, terwijl
         Armageddon eigenlijk al achter de rug had moeten zijn.

     -   als u denkt aan het feit dat voor elk jaar dat God wacht met Armageddon hij 70 miljoen
         mannen, vrouwen en kinderen extra zal moeten vernietigen.


Aan de liefde zullen zijn discipelen worden herkend......maar waaraan zult u God herkennen?Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Persoonlijk

Op deze pagina wil ik enkele persoonlijke gedachten met jullie delen.

Niets hierin is bedoeld als absolute waarheid of poging om anderen te overtuigen.

Lees het ter informatie en vorm een eigen mening.

Onderscheidingsvermogen

Hoe kunt u waarheid scheiden van leugen?

Wat is uw maatstaf?