Exit 2
Exit2-logo

De Strijdvraag

Toen Satan in opstand kwam en de universele strijdvraag opwierp, bestond natuurlijk de mogelijkheid dat God zou zeggen: "Wie denk je wel dat je bent?   IK bepaal hier wat de maatstaven zijn."

Wat als Hij Satan op dat moment vernietigd zou hebben?

Hoe zou u reageren als God zegt dat:
 

-     alleen HIJ de ware beweegredenen van zijn schepselen kon zien?

-     de beweegredenen van Satan alleen maar slecht waren?

-     Satan alleen maar leugens sprak?

-     ze HEM maar op ZIJN woord moesten geloven?

-     de vernietiging van Satan en iedereen die hem volgde rechtvaardig was?

Terugkijkend in de tijd kunnen we zeggen dat God absoluut gelijk zou hebben gehad.
We hadden dus inderdaad op ZIJN woord kunnen vertrouwen.

Toch heeft God niet voor deze weg gekozen.
Ondank het feit dat HIJ wist dat HIJ gelijk had.

Waarom heeft God niet voor die weg gekozen?
Mogelijk zou iemand kunnen voelen dat het een misbruik van Gods macht was.
Dat God eenvoudig het recht van de sterkste toepaste.
Er zou immers niet worden aangetoond dat God gelijk had.

Wat de exacte reden ook geweest is, God koos ervoor om alle met verstand begiftigde schepselen te laten zien en ervaren dat het rechtvaardig was om Satan en zijn volgelingen te vernietigen.
Het direct vernietigen van Satan zou tegen het rechtvaardigheidsgevoel van zijn schepselen ingaan.
Zouden ze echter in de praktijk zien wat God reeds wist, namelijk dat Satan's beweegredenen alleen maar slecht waren en zijn beweringen leugens, dan zou aan hun rechtvaardigheidsgevoel voldaan zijn.

Het Besturende Lichaam leert dat -- vanwege deze procedure -- er een precedent geschapen zou worden voor de toekomst.  Nooit meer zou er een tweede Satan kunnen opstaan en soortgelijke beschuldigingen kunnen uiten.  Zo iemand zou vanwege dat precedent onmiddellijk vernietigd kunnen worden.  Waarom?  Omdat aan het rechtvaardigheidsgevoel van de schepselen die naar ZIJN beeld geschapen waren, voldaan was.

Ontwaakt!  22 februari 1986  blz.10

Dit levert een paradox op.

God acht ons rechtvaardigheidsgevoel kennelijk dermate hoog dat het een procedure van meer dan 6000 jaar waard was.  Maar wat als we ons rechtvaardigheidsgevoel niet kunnen vertrouwen, zoals het Besturende Lichaam leert?

Wat als wij het niet kunnen begrijpen en "moeite" hebben met vragen als:

"Waarom ontneemt God in Armageddon het eeuwige leven van baby's en minderjarige kinderen op basis van het gedrag van hun ouders?"

Dit gaat tegen ons rechtvaardigheidsgevoel in, die baby's zijn onschuldig.
De verklaring is dan dat ons gevoel onvolmaakt is en ons tot verkeerde conclusies leidt.
We moeten gewoon accepteren wat God gaat doen, het zal ongetwijfeld rechtvaardig zijn.

Maar als we het met ons "gevoel" niet kunnen begrijpen, wat was dan de noodzaak van 6000 jaar ellende?

Was die periode niet juist om aan ons rechtvaardigheidsgevoel te voldoen?
Maar nu moeten we God alsnog op Zijn woord geloven.
Hij alleen kan immers in de harten van mensen kijken.

Maar als we NU op Zijn woord moeten vertrouwen, waarom dan niet 6000 jaar geleden?
Dat had ons een hoop ellende bespaard.

Als God 6000 jaar geleden niet voor die weg gekozen heeft, waarom zou Hij dat dan nu wel doen?

Kennelijk schat God ons rechtvaardigheidsgevoel helemaal niet zo laag in.
Hij weet dat we naar Zijn beeld geschapen zijn, we zijn Zijn kinderen.
Hij heeft het volste vertrouwen in ons rechtvaardigheidsgevoel.

En hoe zit het met het precedent?
Wat als er over 10.000 jaar weer iemand in opstand komt?
Wat als God dan verwijst naar deze tijd?

Wat gaat u dan zeggen?
"Heer, U zal wel gelijk hebben, maar vroeger, met Armageddon, begreep ik uw oordeel ook al niet."

Een precedent heeft alleen zin als iedereen het begrijpt en met zijn gevoel kan zeggen "Dit is rechtvaardig".

In de praktijk moeten we onszelf "gevoelloos" maken als we denken aan al die miljoenen onschuldige kinderen die volgens het Besturende Lichaam zullen omkomen in Armageddon.

We moeten onszelf "troosten" met de gedachte dat God rechtvaardig is en dat iedereen die het verdient heus wel een kans zal krijgen, terwijl we weten dat de praktijk iets anders laat zien.
Armageddon zou voor de deur staan, maar de helft van de wereldbevolking wordt niet bereikt met de prediking.

Of zou er meer waarheid zitten in de uitspraak van Abraham, Gods vriend, toen hij in verband met  Sodom en zijn neef Lot tegen God zei:

"Het is van u [God] niet denkbaar dat gij op deze wijze handelt, om de rechtvaardige met de goddeloze ter dood te brengen, zodat het de rechtvaardige moet vergaan als de goddeloze! Het is van u niet denkbaar. Zal de Rechter van de gehele aarde geen recht doen?"

Genesis 18:25

Zei Abraham dit omdat zijn rechtvaardigheidsgevoel onvolmaakt was?
Trok hij daarom de verkeerde conclusies?
Hij nam het op zich tot God te spreken..... op basis van zijn gevoel voor rechtvaardigheid.
En God luisterde naar hem en werd niet boos.

Zou het kunnen zijn dat als het Besturende Lichaam zegt dat we geen vragen moeten stellen
-- omdat zoiets feitelijk twijfelen aan Gods rechtvaardigheid is -- ze eigenlijk zeggen dat we niet moeten twijfelen aan HUN uitspraken en leringen?

Is het geen pracht uitvinding om geen lastige vragen te hoeven beantwoorden?Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 
Pagina onder constructie

Ons Gevoel voor Rechtvaardigheid

De stelling van het Besturende Lichaam is dat wij een onvolmaakt gevoel voor rechtvaardigheid hebben.  Wij weerspiegelen die mooie eigenschap van God slechts beperkt.
We moeten oppassen dat ons onvolmaakte gevoel ons niet tot verkeerde conclusies doet leiden.

Die stelling levert een enorm probleem op.