Wat is dan het probleem?

Website DPI-NGO van de VN


De Verenigde Naties bestaan uit een groot aantal landen, vertegenwoordigd door hun respectieve regeringen.

Een land kan zich op basis van vrijwilligheid aansluiten bij deze organisatie, maar moet echter wel aan een aantal zaken voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld het handvest van de VN erkennen en ondersteunen.

Naast deze politieke organisaties (regeringen) is het door de VN mogelijk gemaakt voor organisaties die geen regering zijn, om zich op vrijwillige basis bij het werk van de VN aan te sluiten.
Vandaar de term NGO (Niet-Regerings Organisatie  of  Niet-gouvernementele Organisatie).

Er zijn ongeveer 1.500 NGO's aangesloten bij de Verenigde Naties, ter ondersteuning van het werk van de VN.  Ze vallen onder het toezicht van de DPI (Department of Public Information).

Een NGO heeft geen stemrecht in de raad.
Om zich als NGO aan te sluiten bij de VN moet een organisatie echter wel het handvest van de Verenigde Naties erkennen en haar doelstellingen bevorderen.

Kunt u zich dit voorstellen?
Het Wachttorengenootschap dat het handvest van de VN erkent en haar doelstellingen bevordert?

De vereisten om als NGO lid te worden van de VN

De originele tekst van de VN waarin deze vereisten staan
omschreven vindt u via de link hiernaast.

Aangezien deze brochure in het Engels geschreven is,
volgen hier enkele vertaalde gedeelten:

UPDATE:  Helaas is de pagina van de site van de VN verwijderd.
                 Er wordt nog gezocht naar de vervanging

VN info over vereisten NGO-partnerschap

Titel:
NGO's and the United Nations Department of Public Information

Kofi Annan
Kofi Annan
De brochure opent met de woorden van Kofi Annan, de toenmalig 
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, betreffende de NGO-status:
"Als de wereldomvattende doelstellingen van de VN
grondig onder de aandacht gebracht moeten worden,
is een partnerschap met de burgermaatschappij niet
slechts een optie, het is een noodzaak."

Over de ongeveer 1.500 aangesloten NGO's wordt gezegd dat ze:

"de VN een waardevolle link (schakel/verbinding) verschaffen met mensen over de hele wereld".

"De DPI helpt deze NGO's om toegang te krijgen tot informatie betreffende zaken waar de VN bij betrokken is en deze te verspreiden, zodat het publiek beter begrijpt wat de intenties en doelstellingen van de Wereld Organisatie zijn, en haar werk te ondersteunen."

"De DPI/NGO afdeling houdt toezicht over de partnerschappen met aangesloten NGO's zodat ze het werk van de VN beter kunnen ondersteunen."

"Zowel VN-aangesloten als NIET-aangesloten NGO's kunnen VN-openbaar-informatie materiaal verkrijgen van de VN-informatie-centra in de hele wereld."

Resolutie 1296 (XLIV) van 23 mei 1968 wordt aangehaald, waarin verklaard wordt dat een aangesloten NGO

"initiatieven zal ondernemen om het werk van de VN te ondersteunen en kennis van haar principes en activiteiten zal bevorderen, in overeenstemming met haar eigen intenties en doelstellingen en de aard en omvang van haar competenties en activiteiten."

Onder het kopje: Wat zijn de criteria om NGO te worden, staat:

"De NGO moet de principes van het Charter van de VN ondersteunen en respecteren en moet een duidelijke roeping [mission statement] hebben die verenigbaar is met die principes."

"De NGO moet een bevredigende staat van dienst hebben in het samenwerken met de VN-informatie Centra of andere onderdelen van het VN-systeem, voorafgaand aan haar lidmaatschap."

"De NGO moet jaarlijks een door een bevoegd en onafhankelijke accountant geverifieerde financiële verklaring overleggen."

Tot de procedure om NGO bij de VN te worden behoorde:

"Het geven van bewijs van een actief informatie programma dat relevant is voor de VN:   ten minste zes (6) verschillende voorbeelden van de organisaties meest recente informatie-materialen ( zoals nieuwsbrieven, periodieken, tapes, radio of televisieprogramma's, conferentierapporten, web-sites, nieuwsberichten)."

Twee (2) aanbevelingsbrieven van organisaties (VN of andere)."

Onder het kopje
Wat zijn de verantwoordelijkheden van een NGO?

"Sinds de oprichting van de Verenigde Naties in San Francisco in 1945, hebben NGO's een waardevolle bijdrage geleverd aan de internationale gemeenschap door de aandacht te vestigen op belangrijke onderwerpen, initiatieven en programma's te ondersteunen, het verspreiden van informatie en het vormen van de publieke opinie ter ondersteuning van de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde afdelingen. In de laatste twee decennia is de NGO deelname aan het werk van de Verenigde Naties exponentieel gestegen, zowel op de VN kantoren als in het veld. Aansluiting bij de DPI vormt een verplichting daartoe."
 

Samenvatting:
 

-          De VN ziet het lidmaatschap van de NGO als een partnerschap.

-          De NGO is een schakel tussen VN en burgers.

-          De NGO zorgt voor een beter begrip bij het publiek over de intenties en doelstellingen van de Verenigde Naties.

-          De NGO ondersteunt het werk van de VN.

-          De NGO staat onder toezicht van de DPI van de VN.

-          De NGO moet initiatieven ondernemen om het werk van de VN te ondersteunen.

-          De NGO moet het principe van het Charter van de VN ondersteunen en respecteren.

-          De NGO moet een 'roeping' [ doelstelling ] hebben die verenigbaar is met het Charter van de Verenigde Naties.

-          De NGO moet reeds met de VN hebben samengewerkt voorafgaand aan haar lidmaatschap.

-          De NGO moet jaarlijks een financiële verklaring overleggen aan de VN.

-          De NGO moet minimaal 6 voorbeelden verschaffen van  een actief informatie programma ter ondersteuning van de VN om lid te kunnen worden.

-          De NGO heeft minimaal 2 aanbevelingsbrieven nodig van andere organisaties om lid te kunnen worden..

-          De NGO heeft de verplichting de publieke opinie te vormen ter ondersteuning van de VN.

 

Het probleem is niet dat het Wachttorengenootschap zich presenteert als NGO.
Ze zijn NGO omdat ze aan een bepaalde definitie voldoen.

Nee, het probleem is dat ze, als NGO, vrijwillig een partnerschap met de Verenigde Naties zijn aangegaan.
In 1992, toen het genootschap als NGO door de VN werd geaccepteerd, verscheen het volgende persbericht van de Verenigde Naties.

Het betreft de aankondiging van nieuwe NGO's, alsook de uitnodiging aan hen voor een introductiecursus op 20 en 21 februari 1992 op het hoofdkwartier van de VN.

[ klik op het document - Engels ]

Praten we hier werkelijk slechts over een bibliotheekkaart?

Het vermeldt ook de voornaamste doelstelling van het NGO-schap.


De vertaling van dit gedeelte:

"De NGO's die officieel door de DPI worden erkend, werken samen met de Verenigde Naties bij  het opbouwen van begrip en ondersteuning van het publiek voor de programma's en doelstellingen van de Verenigde Naties."

"Om partnerschap te verkrijgen met de DPI, moet de NGO nationale of internationale bekendheid hebben, het Charter van de Verenigde Naties ondersteunen, een behoorlijk aantal leden hebben en over de middelen beschikken voor een effectief bereik."

Merk ook op dat er in het persbericht werd vermeld dat er dat jaar van 14 NGO's het partnerschap met de VN was beëindigd omdat ze niet meer voldeden aan hun verplichting, ze waren niet meer actief.

Dit laat zien dat het Wachttorengenootschap 10 jaar lang heeft moeten aantonen dat ze actieve ondersteuners van de VN-organisatie waren. Hadden ze dit niet gedaan, dan was het partnerschap met hen, op initiatief van de VN, beëindigd.  De VN had hier kennelijk een actief beleid in.

Toch blijft het Wachttorengenootschap zeggen dat ze niet wisten wat er bij het lidmaatschap  allemaal betrokken was.

Vindt u het vreemd dat bij het aanhoren van dit alles de wenkbrauwen van veel Getuigen omhoog gaan?

Wordt hier geen aanspraak gemaakt op erg veel naïviteit?

Vanuit het standpunt van het Besturende Lichaam bezien zijn de Verenigde Naties zo ongeveer de grootste vijand van Gods koninkrijk op aarde.

Zou u niet geneigd zijn om ieder contact met de VN onder een vergrootglas te leggen?

Zou bij u geen lichtje gaan branden als u voor uw "bibliotheekkaart" jaarlijks een accountantsverklaring moet overleggen?

Heeft u wel eens "aanbevelingsbrieven" moeten overleggen van organisaties om een bibliotheekkaart te krijgen?

Hoe voelt het als Gods Organisatie zich jaarlijks moet verantwoorden bij het "scharlaken gekleurde wilde beest" met een accountantsverklaring en zich door andere (wereldse) organisaties moet laten aanbevelen voor een toegangskaartje tot het centrum van het hedendaagse "walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt"?  (zie WT 15-12-1984 blz 13, par.1)

Zou u niet schrikken als u ziet dat u minstens zes bewijzen moet verschaffen van uw werk ter ondersteuning van de VN?

Vraagt u zich niet af welke zes bewijzen het genootschap bij haar aanvraagformulier gevoegd heeft?

Verbaast het u niet dat er kennelijk zes bewijzen ter ondersteuning van het werk van de VN zijn van voor 1992?

Zou u niet van het standpunt uitgaan dat u zelfs niet de indruk wil wekken dat u banden met de VN hebt?

Zou u niet denken: "Dan maar geen bibliotheekkaart"?

Verwacht u zoveel naïviteit van een beleidvolle slaaf?     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Wat is een NGO?

NGO betekent: Non-Governmental Organisation
Een Organisatie die geen regering vertegenwoordigd

Alleen in India zijn naar schatting al 1,5 miljoen NGO's actief.  Afgaande op de definitie zoals die hiernaast staat verwoord kan een organisatie zich al heel snel een NGO noemen.

Er is dus niets mis met het NGO-schap.
Ook het genootschap ontwikkelt activiteiten die onder deze definitie kunnen vallen.

Definitie van NGO door de Wereld Bank                  

"een particuliere organisatie die activiteiten nastreeft voor het verzachten van leed,
het onder de aandacht brengen van de belangen van de armen, het beschermen
van het milieu, het voorzien in de basis sociale voorzieningen, of het ontwikkelen
van de gemeenschap.
"
                                                   meer info