Exit 2
Exit2-logo

Wat is de uitwerking op het gevoelsleven van Jehovah's Getuigen?


De allereerste keer dat deze lezing werd uitgesproken was op 24 februari 1918 in Los Angeles. De titel van de lezing was: "De wereld is geëindigd – Miljoenen nu levende mensen zullen wellicht nimmer sterven!"   De bezieling die van deze lezing uitging heeft er zeker toe bijgedragen dat reeds een maand later dezelfde lezing met meer stelligheid werd uitgesproken. Waarom durf ik dat beweren?  Omdat er op 31 maart 1918 één woordje uit de titel van de lezing werd weggelaten: "De wereld is geëindigd – Miljoenen nu levende mensen zullen nimmer sterven!" (Boston, 31 maart 1918.)


                                                                                              Verkondigersboek blz.719

In plaats van wellicht, is het een stelligheid geworden, een succeslezing, die de daaropvolgende jaren steeds weer wordt uitgesproken. Een brochure met zelfde titel wordt uitgegeven. Met 1925 in het vooruitzicht bleef het genootschap met deze gedachte dwepen.

Hoe ging Rutherford met deze misser om? 

Het antwoord kunnen we terugvinden in De Wachttoren van 1 december 1993 blz 18 par 17

" Navolgenswaardige voorbeelden van nederigheid "

    "Zo had hij bijvoorbeeld eens enkele dogmatische uitspraken gedaan aangaande datgene wat christenen in 1925 konden verwachten. Toen de gebeurtenissen niet aan zijn verwachtingen beantwoordden, deelde hij de Bethelfamilie in Brooklyn nederig mee dat hij zich belachelijk had gemaakt."De Wachttoren
1 december 1993 blz.18 par.17

In 1925  zouden  de oude getrouwen een opstanding op aarde  krijgen en zou er een  einde  komen aan dit samenstel van dingen.

 In 1925 zou dus de nieuwe ordening beginnen. Vandaar dat Rutherford in 1918 zei dat Miljoenen 'toen' levende mensen  nimmer zouden sterven.

Dat moment lag toen nog slechts 7 jaar in de toekomst.

 

Over dit thema valt nog veel te schrijven, maar dat is niet de bedoeling van dit essay. Ik wil even met jullie nagaan, hoe vandaag de dag nog steeds mensen lijden onder deze legendarische woorden, omdat de gedachtegang erachter nog steeds levend wordt gehouden door het genootschap.

Wat is eigenlijk de gedachtegang achter de woorden, los van de verkeerde voorspelling van 1925?

Als je niet 'plots' sterft (je kan natuurlijk altijd onder een auto lopen) kan je levend vanuit dit oude samenstel zomaar de nieuwe ordening binnenwandelen, ja, je hoeft nooit te sterven!

En leeft deze gedachte nog onder onze broeders en zusters? Heel zeker.

Ik wil jullie graag vertellen, van enkele broeders en zusters, van oud naar jong, van gekwetste mensen met weinig eigenwaarde tot evenwichtige personen vol zelfvertrouwen, vol liefde voor het leven ... en hoe de woorden en de gedachtegang elk van hen beïnvloedde.

Mijn verhaal begint met een ouder echtpaar uit onze zaal. Ze vierden afgelopen week hun 60-jarige huwelijksverjaardag. Ze zijn vlak na hun trouwen in 'de waarheid' gekomen en volharden dus al bijna 60 jaar. Het leven heeft hen wakkergeschut voor de realiteit, dat oude mensen sterven. Toch blijven ze zich vastklampen aan het ' waterkansje' dat ze misschien van Jehovah het toch nog zouden mogen meemaken, dat ze niet 'eerst nog even moeten gaan slapen' . Het zijn fijne mensen, maar ze hebben hun hele volwassen leven voortgezwoegd onder het constante ritme van voorbereiden, vergaderen, velddienst en voelen zich nu nog steeds bezwaard als ze niet het landsgemiddelde van velddiensturen halen. Eergisteren bracht ik hen bloemen, het stemde hen blij en dankbaar. Nog geen twee weken geleden veegde mijn man het scheerschuim van zijn ongeschoren kin om na een paniektelefoontje ter hulp te snellen, omdat één van hen onwel was geworden. Ze hadden hun diamanten bruiloft bijna niet gehaald...

Zij hebben geluk dat ze samen oud mogen worden, dat ze ook zo vitaal zijn gebleven, dat ze bijna nooit een vergadering missen, ze worden gerespecteerd en graag gezien. Maar zal dit zo blijven als de tol der jaren toch te zwaar gaat wegen? Zullen de broeders en zusters hen binnen enkele weken tot maanden vergeten als één van hen alleen achterblijft, die niet meer de kracht heeft om elke vergadering te bezoeken?

Een huwelijk gesloten voor de eeuwigheid, hoe goed herken ik dat verlangen! Op mijn eigen huwelijksuitnodiging stond Hooglied 8:6. We geven elkaar het ja-woord voor het leven "...want liefde is even sterk als de dood..." We hoopten dat we samen voor eeuwig verder zouden leven.

Het constante ritme, voorbereiden, vergaderen, velddienst, als het slaan op de trommel door de slavendrijver om de roeiers aan het werk te houden. Af en toe verhoogt het ritme, soms is er een zwepende lezing, die diegenen onder ons, misschien juist zij, die het beste in het ritme blijven, maar met een gebrek aan eigenwaarde, nog wat meer oppept, tot nog meer inspanningen verplicht, nooit genoeg. Waarom blijven we roeien? We varen immers naar het paradijs! Als we daar aankomen, hebben we tijd, voor alles wat nu geen prioriteit heeft: onze zelfzorg, onze persoonlijke ontwikkeling, een verkwikkende hobby, zelfs de levensnoodzakelijke gezonde beweging die we nu uitstellen, want als we in de velddienst gaan bewegen we toch ook?

Gelukkig, gelukkig zijn er ook broeders en zusters met een gezond gevoel van eigenwaarde, voldoende liefde voor zichzelf, om zich niet zo te laten uitputten. Die hun hobby's niet met een koninkrijksglimlach in een grote doos stoppen, maar op een evenwichtige wijze 'in de waarheid' wandelen, die genieten van het ontplooien van hun leven, trouwen, kinderen krijgen… En zij? Zijn zij te beklagen? Worden ook zij nu nog altijd benadeeld door die overmoedige woorden van Rutherford?

Ja!!! Heel zeker.

Het vooruitzicht nooit te hoeven sterven, ook al wordt er geen datum op geplakt, wekt verwachtingen.

Een geliefde verliezen is altijd heel pijnlijk. Wanneer we voor de eerste keer geconfronteerd worden met de dood van iemand die ons heel nauw aan het hart ligt, moeten we door een pijnlijk verwerkingsproces. Dat geldt voor elk mens, of hij nu gelooft (om het even waarin hij gelooft) of als hij helemaal niet gelooft.

Maar de overtuiging, de verwachting, de hoop dat dat misschien niet nodig is, dat we aan die harde realiteit van het leven kunnen ontsnappen, maakt het verliezen van een geliefde dubbel zo zwaar. Er kan zelfs een echte geloofscrisis uit ontstaan. Waarom heeft Jehovah dat toegelaten?

Ja, we kunnen het goed uitleggen aan de deur, we kunnen verdrietige mensen troosten. Tot het onszelf overkomt. 1 Thessalonicenzen 4:13 zou ons moeten troosten: "Bovendien, broeders, willen wij niet dat GIJ onwetend zijt betreffende hen die [in de dood] slapen, opdat GIJ niet bedroefd zijt gelijk de overigen, die geen hoop hebben."

Maar kijk naar de vele broeders en zusters die zo veel moeite hebben de dood van een geliefde te verwerken. Soms lijkt het wel, alsof we meer verdriet hebben, dan 'wereldse mensen zonder hoop'. En waarom is dat zo? Omdat we, alhoewel we weten dat 'tijd en toeval' iedereen kan treffen, "door die onbezonnen woorden van Rutherford" erop hoopten de dans met de dood te ontspringen.

Ik was nog jong toen mijn vader stierf. Ik herinner me nog heel levendig dat ik dacht: "Tegen de tijd dat ik oud ben, hoop ik dat ze er iets op gevonden hebben, want ik wil niet sterven." Toen enkele jaren later de getuigen aan mijn deur aanbelden, wilde ik maar al te graag van hun "eeuwige bron der jeugd" drinken, "het levenselixir" waar mensen altijd naar gezocht hebben, de steen der wijzen, het gouden vlies van Thule ... in een hedendaags jasje.

Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof nog steeds Jezus' woorden uit Johannes 3:16: "Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben."

Johannes 4:14: "Al wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nimmermeer dorst krijgen, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron van water worden dat opborrelt om eeuwig leven te schenken."

Mijn vertrouwen in deze woorden is zelfs nog toegenomen, nu ik voor de vervulling ervan niet langer op mensen vertrouw.

  Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

IngezondenJ.F.Rutherford

               Auteur:  Vera

"De Wereld is geëindigd -- Miljoenen nu levende mensen zullen nimmer sterven"

Dit waren legendarische woorden, uitgesproken in 1918 door Judge J.F.Rutherford, president van de Wachttorenorganisatie.

De uitwerking die deze woorden op zijn toehoorders had was enorm.
Welke uitwerking heeft het op uw leven?